วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563

“ตื่นตัว...อย่าตื่นตระหนก” เชื้อไวรัส โควิด-19 สามารถป้องกันได้จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกว่า โควิด-19” (COVID - 19) ทำให้เกิดผู้ติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ โรคปอดอักเสบ โดยข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข ระบุว่า ไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คน ส่วนใหญ่ติดต่อผ่านทางละอองเสมหะ จากการไอ จาม น้ำมูก และน้ำลาย

กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ซึ่งประกาศกระทรวงสาธารณะสุขกำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เน้นย้ำให้มีการเฝ้าระวังและแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หากพบผู้ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ต้องแจ้งภายใน 3 ชั่วโมง หากฝ่าฝืนจะมีความผิดโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีพันธกิจในการเสริมสร้างการป้องกัน รักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน เพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนก โดย อ.พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด สาขาวิชา โรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้คำแนะนำการป้องกันตนจากเชื้อไวรัส โควิด-19 ดังนี้
  
          วิธีสังเกตอาการ
          ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อไวรัส โควิด-19 จะเริ่มแสดงอาการออกมาภายใน 1-14 วัน โดยอาการเริ่มแรกส่วนใหญ่จะเริ่มจากมีไข้ ไอ เจ็บคอ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หายใจเหนื่อยหอบ ถ่ายเหลวท้องเสีย หากผู้ป่วยมีร่างกายไม่แข็งแรงหรือมีภูมิคุ้มกันต่ำจะทำให้มีความรุนแรงถึงขั้นวิกฤตและเสียชีวิตได้

          วิธีการป้องกัน
1. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เจ็บคอ เหนื่อยหอบ
2. ระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด
3. ควรล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล อย่างน้อย 20 วินาที
4. ระวังการสัมผัสตา จมูก ปาก หากไม่ได้ล้างมือ
5. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ
6. รับประทานอาหารสุกร้อน สะอาด และใช้ช้อนกลางทุกครั้งเมื่อรับประทานร่วมกับผู้อื่น
7. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดหรือสัมผัสสัตว์ต่างๆ หากไม่มีการป้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วยหรือตาย
8. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรค พื้นที่ชุมชนแออัดหรือคนพลุกพล่าน
9. ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน หรืออยู่ในที่ชุมชน

          นอกจากนี้สำหรับผู้ที่เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงและเพิ่งกลับมา ควรกักตัวเองพักผ่อนอยู่ที่บ้านอย่างน้อย 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการก่อนถึงแม้จะไม่แสดงอาการของโรค และหากพบว่ามีอาการป่วยเกิดขึ้นต้องรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง ห้ามโกหกหรือปิดบังข้อมูลเด็ดขาด และไม่ต้องกลัวจะเป็นที่รังเกียจของสังคม เพราะหากตรวจพบเชื้อก่อนมีโอกาสได้รับการรักษาให้หายขาดได้

          อบจ.ลำปาง ห่วงใยใส่ใจสุขภาพของประชาชน ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส    โคโรน่า หรือ โควิด-19 ย้ำเตือน! พี่น้องประชาชนให้มีความตื่นตัว...อย่าตื่นตระหนก เพราะเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถป้องกันได้หากมีความรู้ความเข้าใจและดูแลตนเองอย่างถูกวิธี อีกทั้งควรติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ตรวจสอบให้ชัวร์ก่อนแชร์ เพื่อลดความเสี่ยงและควบคุมการระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์