วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563

เร่งสำรวจสนามกีฬาอำเภอแม่ทะ ของบประมาณซ่อมแซม เบื้องต้นกรมพลศึกษาตั้งงบ 1 ล้านบาท ด้านนายก ทต.แม่ทะ ถามจะพอหรือ เพราะชำรุดเสียหายหนักมาก เท่ากับต้องทำสนามฟุตบอลและลู่วิ่งใหม่ทั้งหมด รอประชุมสรุปอีกครั้ง


จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

สนามกีฬาอำเภอแม่ทะ เป็นสนามกีฬาระดับอำเภอ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 24 ล้านบาท ประกอบด้วย สนามฟุตบอล ลู่วิ่ง อัฒจันทร์ด้านเดียว โรงยิม ลานกีฬาเอนกประสงค์  เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2556  แล้วเสร็จปี 2557  แต่ประสบปัญหายังไม่มีการถ่ายโอนให้ท้องถิ่นในพื้นที่ เนื่องจากหลังก่อสร้างเสร็จแล้ว ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้ รวมทั้งติดปัญหาเรื่องพื้นที่ จนกระทั่งสนามถูกปล่อยทิ้งร้าง ชำรุดเสียหาย ล่วงเลยมาเป็นเวลานานถึง 7 ปี
ต่อมาปี 2562 ดร.ดวงตา ตันโช ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15   ได้เดินทางมาประชุมระดมความเห็นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา  และได้กำหนดให้โรงเรียนคืนพื้นที่ให้กับธนารักษ์ ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังไม่สามารถถ่ายโอนได้ เพราะต้องซ่อมแซมให้เสร็จก่อน เพื่อส่งมอบพื้นที่ให้กับธนารักษ์ และให้ท้องถิ่นมาขอใช้พื้นที่ต่อไป


          ทั้งนี้ ในการประชุมติดตามความคืบหน้าของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 4 มี.ค.63 ที่ผ่านมา   ตัวแทนจากกรมพลศึกษาได้รายงานว่า  อธิบดีกรมพลศึกษาได้สั่งการให้ออกสำรวจสนามกีฬาทั่วประเทศ   เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์  กรมพลศึกษาและได้ร่วมสำรวจกับนายช่างเทศบาลตำบลแม่ทะ โดยและสรุปค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นและรายงานให้อธิบดีทราบแล้ว เพื่อจัดสรรงบประมาณมาซ่อมแซม  ทางกรมพลศึกษาไม่ได้นิ่งนอนใจ อยู่ในการจัดหางบประมาณ และพิจารณาว่าจะโอนให้พื้นที่ดำเนินการเอง หรือทางกรมพลศึกษาจะทำการจัดซื้อจัดจ้างเอง
          นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า  เท่าที่ทราบงบปรับปรุงทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 6 แสนบาท  ก็สบายใจขึ้นที่ได้เคลียร์ปัญหาเรื่องการส่งมอบพื้นที่ให้กรมธนารักษ์แล้ว ซึ่งตนเองจะช่วยเร่งรัดในเรื่องการซ่อมแซมสนามกับกรมพลศึกษาให้เร็วที่สุด  สนามกีฬาที่ถูกทิ้งรกร้าง ก็เกิดความเสียหายเป็นเรื่องปกติ ต้องช่วยกันดูว่าอะไรที่ต้องปรับปรุงบ้าง  เพื่อความมั่นใจของอธิบดีกรมพลศึกษาว่าปรับปรุงแล้วจะมีคนรับโอน ก็อาจจะมีการทำข้อตกลงร่วมกัน

          ขณะที่นายศุภรัช ตุ้ยใจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ กล่าวถึงเหตุที่ท้องถิ่นไม่รับโอนว่า จากปัญหาสนามกีฬาอำเภอแม่ทะ แต่สร้างในพื้นที่ของเทศบาลตำบลแม่ทะ ที่ผ่านมาเราไม่สามารถรับโอนได้ เพราะสร้างแล้วใช้การไม่ได้  โดยเฉพาะสนามฟุตบอลและลู่วิ่ง  ส่วนโรงยิมใช้งานได้แต่ก็ติดปัญหาเรื่องไฟฟ้า น้ำประปาที่ใช้ร่วมกับของโรงเรียนอีก  รวมไปถึงถนนที่เชื่อมต่อกับอาคารโรงยิม สนามฟุตบอลก็ไม่มี   เดิมกรมพลศึกษาได้ให้ช่างเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการควบคุมงาน แต่ช่วงหลังมาชื่อก็หายไป กลายเป็นว่าทางกรมพลศึกษาดำเนินการเองทั้งหมด
          ล่าสุดทางเทศบาลได้ร่วมกับกรมพลศึกษา มีการเช็คลิสต์ไปแล้วว่าส่วนไหนที่จะต้องซ่อมแซมบ้าง เช่น ส่วนห้องน้ำในอัฒจันทร์ การทรุดตัวของเสาด้านหลังอัฒจันทร์  สนามฟุตบอล และลู่วิ่งที่จะต้องทำใหม่ทั้งหมด  ในโรงยิมจะมีหลังคาหลังรุด ห้องน้ำชำรุด ไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปา  ประตูเลื่อนเปิดปิด  และรางระบายน้ำรอบอาคาร  ส่วนของลานเอนกประสงค์ไม่น่าหนักใจ ซ่อมสีและพื้นนิดหน่อย  แต่เมื่อได้ยินว่ามีงบให้ 6 แสนบาทก็รู้สึกเศร้าใจ ต้องไปดูสภาพพื้นที่จริงว่างบประมาณเท่านี้จะเพียงพอหรือไม่  แต่ตนคิดว่าไม่น่าจะเพียงพออย่างแน่นอน  เพราะฉะนั้นอยากให้ดูพื้นที่จริง และประเมินงบประมาณตามความเป็นจริง เมื่อรับโอนมาแล้วเราก็ต้องการสนามกีฬาที่ใช้ประโยชน์ได้  นายกเทศมนตรี กล่าวด้านนางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ  กล่าวว่า  ช่วงปี 2556 ตอนจะสร้างสนามกีฬา เดิมมีงบประมาณเข้ามาทำสนามกีฬาอำเภอ มีคนเสนอว่าจะให้ทำที่สนามกีฬาเดิมที่รกร้างอยู่  แต่เมื่อตั้งคณะกรรมการร่วมประชุมพูดคุยกัน ผอ.โรงเรียนแม่ทะวิทยาในขณะนั้น เสนอว่าเพื่อให้ได้ประโยชน์และมีผู้ดูแล ขอให้มาสร้างที่ โรงเรียนแม่ทะวิทยา มีพื้นที่อยู่ 25 ไร่  หลายส่วนที่มานั่งคุยก็เห็นพ้องต้องกันว่าได้ประโยชน์กับทุกฝ่าย จึงขอใช้พื้นที่จาก สพม.เขต 35 เรียบร้อย ทางกรมพลศึกษาทำหนังสือมาที่อำเภอส่งรายชื่อช่างควบคุมงาน และกรรมการตรวจรับงานจ้าง  พอส่งชื่อไปแล้วก็เงียบหายไป จนสุดท้ายมาทราบว่า กรมพลศึกษาดำเนินการเองหมดทุกอย่าง   ซึ่งปัญหาที่ผ่านมาคือกรมพลศึกษาไม่กล้าซ่อมแซม เพราะกลัวซ่อมแล้วไม่มีคนรับโอน จึงเสนอให้มีการทำบันทึกข้อตกลงให้เกิดความมั่นใจว่าซ่อมเสร็จแล้วให้มีคนรับแน่นอน  โดยให้นายอำเภอแม่ทะ และ สพม.เขต 35 เป็นพยาน
ทั้งนี้ ทางคณะได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบสนามกีฬาอำเภอแม่ทะ  โดยสรุปได้ว่า จะให้มีการทำบันทึกข้อตกลงกันระหว่าง กรมพลศึกษา ธนารักษ์พื้นที่ และเทศบาลตำบลแม่ทะ โดยให้นายอำเภอแม่ทะเป็นพยาน  โดยขอให้ทางกรมพลศึกษา ได้มีการปรับปรุงสนามกีฬาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และต้องมีการจัดเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคเข้ามาดำเนินการให้ความรู้ในเรื่องการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากสนามกีฬา  ซึ่งรายละเอียดส่วนลึกทางหน่วยงานทั้ง 2 ฝ่าย จะได้มีการปรึกษาหาข้อยุติร่วมกันอีกครั้ง  หลังจากซ่อมแซมเสร็จแล้ว จะได้โอนให้ทางเทศบาลตำบลแม่ทะเข้ามาดูแลต่อไปShare:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์