วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563

ศูนย์อนรักษ์ช้างไทย อ.อ.ป. จัดทำพิธีฮ้องขวัญช้าง (บายศรีสู่ขวัญ) สร้างขวัญกำลังใจแก่ช้างและควาญช้าง พร้อม จัดเลี้ยงสะโตกช้างให้ได้กินอิ่มหนำสำราญ เนื่องในวันช้างไทยประจำปี 2563

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันช้างไทย ซึ่งในปี 2563 นี้ จังหวัดลำปาง และสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้กิจกรรมวันช้างไทย ขึ้นที่ลานแสดงช้างภายใน ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทย เกิดจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทย โดยการร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของชาติมิให้สูญพันธุ์ และเป็นสมบัติอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

โดยในวันนี้มีพิธีการบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับช้าง การประกวดซุ้มอาหารช้าง พิธีฮ้องขวัญช้าง  (บายศรีสู่ขวัญ) จัดเลี้ยงบุฟเฟ่ต์อาหารช้าง หรือเลี้ยงสะโตกช้าง เนื่องในวันช้างไทยประจำปี 2563 ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักมี่ประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าชมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมาก  แม้ว่าสถานการณ์ไวรัส โควิด 19 จะทำให้กิจกรรมต่างๆงดไป แต่กิจกรรมครั้งนี้เป็นการทำกิจกรรมกลางแจ้งและเข้มข้นคัดกรองผู้ที่จะเข้าร่วมงาน ทั้งตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายหรือวัดไข้ ล้างมือด้วยเจล ก่อนเข้างานทำให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างวางใจในมาตรการที่เข้มข้นในครั้งนี้
สำหรับวันช้างไทยหรือ วันที่ 13 มีนาคมของทุกปีเป็น วันช้างไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทย และร่วมอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของชาติ ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้เรื่องราวของช้าง ทั้งในเรื่องประเพณี วัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูช้างของคนไทย ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่ดี

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์