วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563

ผอ.ศูนย์สร้างทางลำปางลั่น ปี 63 อัฒจันทร์เสร็จสมบูรณ์แน่ โยนงบเหลือ 33.7 ล้านเศษคืน กกท.ให้สร้างสนามฟุตบอลเอง อยู่ระหว่างรอทำสัญญากับผู้รับจ้าง คาดเดินหน้าได้ในปีนี้


จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

          เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 63  คณะผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี นำโดย นางอรนุช ศรีนนท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย  นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  นายนิพันธ์ บุญหลวง รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 ร่วมประชุมและลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างสนามกีฬาในจังหวัดลำปาง  2 แห่ง คือสนามกีฬาจังหวัดลำปาง อ.เกาะคา  และสนามกีฬาอำเภอแม่ทะ  โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น  นายสมภพ คำตุ้ยเชื้อ ผอ.กกท.ลำปาง  นายรัชต สำราญชลารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง  นางกนิษฐา ทะมา ธนารักษ์พื้นที่  นายประจักษ์ ปัญญาเลย ผอ.ศูนย์สร้างทางลำปาง  นางสุรีย์ มาปลูก  นายอำเภอแม่ทะ นายศุภรัช ตุ้ยใจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ ฯลฯ เข้าร่วมประชุม          นายประจักษ์ ปัญญาเลย ผอ.ศูนย์สร้างทางลำปาง ได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างอัฒจันทร์ สนามกีฬาจังหวัดลำปางที่ อ.เกาะคาว่า ขณะนี้ความก้าวหน้าของงานเสร็จไปแล้ว 95 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งงบประมาณในการก่อสร้างอัฒจันทร์อยู่ที่ 70 ล้านบาทได้มีการเบิกจ่ายแล้ว แต่ยังเหลือเนื้องานที่ต้องใช้งบประมาณอีก 3.7 ล้านบาทเศษ เป็นส่วนของระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำประปา  จึงได้มีการตกลงกับ กกท.ให้โอนงบคืนมาให้กรมทางหลวงเพื่อดำเนินการในส่วนของอัฒจันทร์ต่อให้เสร็จ ภายในที่ 30 ก.ย. 62 แต่เกิดความล่าช้าเพิ่งจะได้รับโอนงบมาวันที่ 19 ธ.ค. 62  ขณะนี้จึงอยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้างที่จะเข้ามาทำงาน โดยได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว 2 ครั้ง ไม่มีผู้สนใจรับงาน อาจเป็นเพราะปริมาณงานกับงบประมาณไม่คุ้มทุน เพราะปัจจุบันค่าวัสดุต่างๆราคาสูงขึ้น  ซึ่งทางศูนย์สร้างทางลำปางได้เตรียมประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 3 วันที่ 6 มี.ค. 63  จะรู้ผลใน 1 สัปดาห์ว่าจะได้ผู้รับจ้างหรือไม่ หากยังไม่มีผู้สนใจ อาจจะต้องมีการสรรหาผู้รับจ้างกรณีพิเศษต่อไป   ส่วนงบประมาณอีก 33.7 ล้านบาทเศษ ที่ใช้ในการก่อสร้างสนามฟุตบอล ลู่-ลาน และระบบสาธารณูปโภคบางส่วน ได้คืนให้กับ กกท.เป็นผู้ดำเนินการเองแล้ว  ทางศูนย์สร้างทางลำปางจะรับผิดชอบในส่วนของอัฒจันทร์ให้เสร็จเท่านั้น ภายในเดือน ก.ย. 63 นี้


          ด้านนายสมภพ คำตุ้ยเชื้อ ผอ.กกท.ลำปาง กล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 62 ทางกรมทางหลวงได้คืนเงินให้กับ กกท.รับดำเนินการต่อเรื่องการก่อสร้างสนามฟุตบอล ลู่และลาน วงเงินงบประมาณ 33.7 ล้านบาทเศษ  โดยจะแบ่งเป็นงบก่อสร้างสนามฟุตบอล ลู่และลาน 27.5 ล้านบาทเศษ  งานปรับระดับดินและถมดิน 2.7 ล้านบาทเศษ และงานสาธารณูปโภคบางส่วน 3.4 ล้านบาทเศษ  ขณะนี้ กกท.หาผู้รับจ้างได้แล้วเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 62 ที่ผ่านมา คือ บริษัท เอส เค โปรเฟสชั่นแนล จำกัด  ด้วยวงเงิน 25.9 ล้านบาทเศษ  โดยแบ่งงวดงานเป็น 5 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 240 วัน  ซึ่งอยู่ระหว่างการรอลงนามสัญญาจ้าง  หากดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วก็จะส่งมอบพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์  เพื่อที่จะให้ทาง อบจ.ลำปางเข้ามาขอใช้ประโยชน์ต่อไป
          
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์