วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563

คุยเฟื่องเรื่องศาสตร์สัมพันธ์ วันที่ 10 - 17 มีนาคม 2563

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ในฉบับที่ผ่านมานั้น ไม่ทราบว่าท่านอ่านแล้วพอจะเข้าใจบ้างไหม เวลาอ่านแล้วให้ท่านยกฝ่ามือของท่านดูด้วยจะทำให้เข้าใจง่าย

บุคคลใดที่มีเส้นจากดอกพิกุล2ดอกบนเนินศุกร์ ตัดเส้นชีวิตมาบรรจบต้นเส้นโชคตอนกลางฝ่ามือและมีเส้นอาทิตย์ด้วย ในการดำรงชีวิตเริ่มต้นจะไม่สดใสมีอุปสรรคมากมาย แต่บั้นปลายกลับสุกใสรุ่งเรืองขึ้น เนื่องจากความตายของญาติ 2 คน เพราะได้รับมรดกซ้อนกัน 2 ราย

บุคคลใดที่มีเส้นออกจากกากบาทบนเนินศุกร์ ตัดเส้นชีวิตเลยออกมาตัดเส้นโชค จะทำให้การดำเนินชีวิตของตนเองมีอันเป็นไปในวิถีชีวิตที่จะต้องพบกับปัญหามากมาย สาเหตุมาจากความตายของญาติหรือเพื่อนใกล้ชิดของเรา

บุคคลใดที่มีเส้นจากดอกพิกุลบนเนินศุกร์ ตัดเส้นชีวิต และเส้นความคิดมาบรรจบเส้นอาทิตย์ ในระหว่างเส้นความคิดกับเส้นหัวใจ จะเป็นคนที่มีโชค มีความสุขและความรุ่งเรือง เนื่องมาจากความตายของญาติ หรือเพื่อนมิตรอันสนิท ซึ่งจะทำให้ตนเองได้รับมรดกจากผู้ตาย

บุคคลที่มีเส้นออกจากเกาะและดอกพิกุลบนเนินศุกร์ ตัดเส้นแขนงที่แยกจากเส้นชีวิต เลยมาบรรจบกับเส้นอาทิตย์ที่ใต้เส้นความคิด ส่วนเส้นอาทิตย์ มีดอกพิกุลตรงกับที่ผ่านตัดกันกับเส้นหัวใจ ถ้าเป็นลายมือของสตรี จะเป็นตนที่มั่งมีศรี เนื่องมาจากการตายของคนรัก โดยที่คนรักได้ทิ้งลาภก้อนใหญ่ไว้ให้ มีดอกพิกุลบนเส้นหัวใจ มีความหมายถึงความโศกเศร้าเสียใจ

บุคคลใดที่มีเส้นจากดอกพิกุลบนเนินศุกร์ ตัดเส้นชีวิตออกมาตัดเส้นอาทิตย์ จะเป็นคนที่อาจจะเกิดความวิบัติทางการเงินได้ เนื่องจากความตายของญาติหรือเพื่อนใกล้ชิด ถ้าเพียงบรรจบเส้นอาทิตย์โดยไม่ตัดเส้นเลย ถ้ามีความทางมรดกตนเองจะเป็นผู้ชนะ การที่จะได้รับมรดกก็อาศัยเส้นจากเนินศุกร์แล่นออกมาบรรจบเส้นอาทิตย์ได้เหมือนกัน แต่ต้องระวังไม่ให้ตัดเลยเส้นอาทิตย์ไป

บุคคลใดที่มีเส้นออกจากดอกพอกุลบนเนินศุกร์ ตัดเส้นชีวิตมาถึงกลางฝ่ามือ แล้ววกขึ้นไปยังเนินอาทิตย์ ถ้าเป็นมือของเด็กชาย จะได้รับมรดกก้อนใหญ่ เนื่องมาจากการตายของมารดา

บุคคลใดทีมีเส้นจากดอกพิกุลบนเนินศุกร์ ตัดเส้นแขนงที่แยกจากเส้นชีวิตแล้วเลยไปตัดเส้นอาทิตย์ด้วย การที่ตนเองต้องคดี เป็นเหตุให้ญาติหรือมิตรที่รักตาย ในลักษณะที่เส้นอาทิตย์ถูกตัด ก็จะแพ้คดี แต่ถ้าหากบรรจบเพียงเส้นอาทิตย์ ก็จะเป็นผู้ชนะคดี คดีมรดกก็ถือตามหลักดังกล่าวนี้

บุคคลใดที่มีเส้นออกจากเกาะบนเนินศุกร์ ตัดเส้นชีวิต เส้นความคิดเลยขึ้นไปถึงเนินพุธ จะเป็นการกระทำอันมิชอบซึ่งจะนำความวิบัติมาสู่ตน

บุคคลใดที่มีเส้นจากเกาะบนเนินศุกร์ แล่นไปบรรจบกับเส้นสมรส และเส้นจากดอกพิกุลปลายเส้นความคิดที่แยกเป็น 2 ง่าม บนเนินอังคารสูงโค้งขึ้นไปบรรจบเส้นจากเนินศุกร์ตอนสกัดกับเส้นหัวใจ ถ้าเป็นมือของชายหนุ่ม จะเป็นคนที่คลั่งรักหรือหลงสตรี จนตนเองเกิดวิกลจริต

บุคคลใดที่มีเส้นออกจากเกาะบนเนินศุกร์ ตัดแขนงที่แยกจากเส้นชีวิตแล้วเลยมาบรรจบเส้นอาทิตย์ใต้เส้นความคิด จะการกระทำอันมิชอบ โดยอาศัยกฎหมาย ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จตามที่ตนเองปรารถนา

บุคคลใดที่มีเส้นจากเนินศุกร์ ตัดเส้นชีวิตออกมาบรรจบกากบาท จะมีอุปสรรคในเรื่องของความรัก แต่จะได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับความคุ้มครองให้รอดพ้นจากการสมรส หรือที่จะเสื่อมเสียชื่อเสียงได้

บุคคลใดที่มีเส้นออกจากเกาะบนเนินศุกร์ ตัดแขนงที่แยกจากเส้นชีวิต เลยมาตัดเส้นความคิด แล้วหักวกขึ้นสู่เนินอาทิตย์ จะเป็นมือของบุรุษที่มีปัญญาฉลาดหลักแหลมคนหนึ่ง เป็นคนที่มองเห็นทางที่พัฒนาความเป็นอยู่ของตนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ โดยสละซึ่งความรัก ความเศร้าใจอย่างแรง แต่เป็นผลที่ทำให้เขากลับกลายเป็นคนมีชื่อเสียงและมั่งมีขึ้น รวมไปถึงการก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จ

บุคคลใดที่มีเส้นจากเนินอังคารต่ำ พุ่งขึ้นสู่พฤหัสบดีและมีดอกพิกุลปลายเส้น เจ้าของมือที่มีเครื่องหมายนี้ ชีวิตจะก้าวหน้ารุ่งโรจน์มาก ลายมือชนิดนี้ ถ้าเป็นนักปฏิบัติจะมีคามเข้มแข็งมาก และไดรับความสำเร็จรุ่งเรือง

บุคคลใดที่มีเส้นจากเนินอังคารต่ำพุ่งขึ้นสู่เนินพฤหัสบดีแต่มีเกาะตอนปลายเส้น จะเกิดโรคร้ายเกี่ยวแก่การหายใจ

คนเรานั้นถ้ามีความเชื่อมั่นในตนเอง ให้ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างฐานะของตน เพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าในการใช้ชีวิตและเป็นการประคับประคองให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จของตน และยังเป็นการกำหนดโชคชะตา เพื่ออนาคตของตนเองได้อย่างมีความสุขความสำเร็จ

การที่จะสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ก็จะต้องเอาชนะความกลัวที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราให้ได้เสียก่อน จึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ เพราะความกลัวถือเป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้า เป็นตัวขัดขวางความสำเร็จ
กำลังวัน วันที่ 16 มีนาคม 2563 เด่น 4 รอง 7 จับคู่ 14 – 47 – 91 ชุด 514 = 742 = 947

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์