วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำปางเร่งผลิตหน้ากากอนามัย รวมตัวอาสาสมัครผลิตหน้ากากอนามัยแบบใช้จักรเย็บผ้า และการผลิตหน้ากากอนามัยแบบเย็บมือ ป้องกันภัย COVID 19


จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

จากสถานการณ์ปัจจุบันการระบาดของเชื้อไวรัส COVIC 19 ที่กำลังแพร่กระจายไปทั่วโลกในตอนนี้ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพทำให้เกิดการเจ็บป่วย ทำให้เกิดอาการทางระบบหายใจ มีไข้ไอ หายใจถี่ ปอดอักเสบรุนแรง และทำให้ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน บางรายถึงขั้นเสียชีวิต โดยมียอดผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตเพิ่มมาก โดยประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและมีวิธีการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อไวรัส โดยเลือกใช้หน้ากากอนามัยในการป้องกัน และ กินร้อน ข้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ ทำให้หน้ากากอนามัยในปัจจุบันขาดตลาด และไม่ครอบคลุมถึงความต้องการของประชาชน


เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 63  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง โดยนายชาลี  สมมาตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ  ร่วมกับนางกรพินธุ์ วงศ์เจริญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ได้จัดโครงการ อาสาสมัคร ผลิตหน้ากากอนามัยจากใจ สู่ประชาชน "สค รั้วครอบครัวป้องกันภัย COVID 19" เพื่อเป็นอาสาสมัครผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเองจากเชื่อไวรัส COVID 19 และแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป   โดยมีการผลิตหน้ากากอนามัยแบบใช้จักรเย็บผ้า สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานในการเย็บจักรเย็บผ้าอยู่แล้ว และการผลิตหน้ากากอนามัยแบบทำด้วยมือ โดยมีเป้าหมายในการผลิต ทั้งหมด 5,000 ชิ้น  โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคีเครือข่าย จังหวัดลำปาง  อพม.จ.ลำปาง นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาสาสมัครทุกท่าน ได้เข้าร่วมโครงการกันอย่างคึกคัก


ด้าน อบจ.ลำปาง ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครานา (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองเช่นเดียวกัน โดยนายสุรินทร์ ปัญญาจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาราชการท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  มีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ อสม. ประชาชนจิตอาสา เขต อ.เมืองลำปาง อ.แม่ทะ อ.ห้างฉัตร พร้อมรับการอบรม ซึ่งในช่วงเช้ารับฟังบรรยายพิเศษ จากนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง) และในช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมภาคปฎิบัติ ทำหน้ากากอนามัย โดยทีมงานคุณกนกวรรณ วิทธิจู.


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์