วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563

อบจ.ลำปาง ขานรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีแนวโน้มการแพร่กระจายเพิ่มมากขึ้น คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดลำปาง และเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง มีมติเห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ใช้อำนาจตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ เจ้าพนักงานควบคุมโรติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 นายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและตำรวจ และผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบถือปฏิบัติ และให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชนได้รับทราบและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติเช่นกัน

            องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขานรับมาตรการในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ในสถานประกอบการสถานที่ทำงานโดยดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ดังนี้

            - ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในอาคารและพื้นที่ต่างๆ ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
            - จัดจุดตรวจคัดกรองบุคคลที่บริเวณทางเข้าอาคารสำนักงานฯ และบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
            - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง ทุกช่องทาง
            - เผยแพร่ความรู้และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองแก่บุคลากร อบจ.ลำปาง และตัวแทน อปท. ทั้ง 13 อำเภอ
            - ประกาศงดเว้นการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะทำให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
            - ประกาศปิดการใช้พื้นที่สวนสาธารณะหนองกระทิง ซึ่งอยู่ในความดูแลของ อบจ.ลำปาง เป็นการชั่วคราว
            - ประกาศปิดสถานที่ออกกำลังกายทุกประเภททุกพื้นที่ทั้งในส่วนของสนามฟุตบอลเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพื้นที่ถนนภายในบริเวณที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ลำปาง

พร้อมกันนี้ อบจ.ลำปาง มีความห่วงใยใส่ใจสุขภาพของประชาชน จึงขอย้ำเตือนถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีมาตรการที่สำคัญคือการป้องกันตนเองมิให้สัมผัสกับเชื้อโรค  - หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด

- ไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอหรือจาม
- หมั่นล้างมือสม่ำเสมอด้วยสบู่และน้ำสะอาดหรือเจลแอลกอฮอล์
-กินอาหารปรุงสุกใหม่ ร้อน ใช้ช้อนจานแก้วน้ำส่วนตัว
- ระวังการสัมผัสตา จมูก ปาก
- อยู่ห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร
- ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน
- สำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ควรกักตัวเองอยู่ที่บ้านอย่างน้อย 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการถึงแม้จะไม่แสดงอาการของโรค
- หากมีอาการป่วยไข้ ต้องรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางตามจริง

อบจ,ลำปาง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีอำนาจหน้าที่ในการเสริมสร้างการป้องกัน รักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ ประชาชนทุกคน ต้องให้ความร่วมมือ ใส่ใจดูแลสุขภาพ และมีความรับผิดชอบที่จะป้องกันตนเอง ป้องกันคนรอบข้าง ป้องกันสังคม ให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19).
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์