วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เผยผลการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดลำปาง ตรวจไม่พบเชื้อแล้วทั้ง 4 ราย กักตัวดูอาการอีก 14 วัน ก่อนจะกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา จังหวัดลำปางได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อยางต่อเนื่อง  โดย อสม.เดินสำรวจเคาะประตูบ้าน เฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เขตติดโรคอันตราย และพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง 

สถิติข้อมูลวันที่ 28 เม.ย. 63 ผู้กลับจากพื้นที่เสี่ยงสะสมจำนวน 18,914 ราย พ้นระยะติดตาม 14 วันแล้ว จำนวน 17,447 ราย คิดเป็น ร้อยละ 92.24  ในเรื่องของการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด  มีผู้ได้รับการตรวจทั้งหมด 1,038 ราย เป็นผู้ป่วยในคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจจำนวน 891 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.8 เป็นผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 127 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.2  และเป็นผู้มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 20 ราย

ทั้งนี้ จ.ลำปางพบผู้ป่วยยืนยันจำนวน 4 ราย รายที่ 1 ได้รับการตรวจยืนยันการติดเชื้อและเข้ารับการรักษาโรคโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 ที่โรงพยาบาลงาว และโรงพยาบาลลำปาง ตามลำดับ ได้รับการรักษาจนตรวจไม่พบเชื้อและหายจากโรคโควิด 19 ในวันที่ 18 เมษายน 2563  ปัจจุบันนอนสังเกตอาการที่โรงพยาบาลงาวจะครบ 14 วัน ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 นี้ และจะสามารถกลับบ้านได้

รายที่ 2 เข้ารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลงาว ในวันที่ 3 เมษายน 2563 ได้รับการตรวจยืนยันการติดเชื้อโควิด 19 ในวันที่ 4 เมษายน 2563 รักษาด้วยยาจนครบตามมาตรฐาน และในวันที่ 20 เมษายน 2563 ตรวจไม่พบเชื้อโควิด 19 ขณะนี้นอนสังเกตอาการที่โรงพยาบาลงาวจะครบ 14 วัน ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นี้ และจะสามารถกลับบ้านได้

รายที่ 3 เข้ารับการที่ในโรงพยาบาลงาว   ได้รับการตรวจยืนยันการติดเชื้อโควิด 19 ใน
วันที่ 3 เมษายน 2563 และถูกส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเกาะคา ในวันที่ 6 เมษายน  2563 ได้รับการรักษาด้วยยาจนครบตามาตรฐาน  แต่ในวันที่ 13 เมษายน 63 ผู้ป่วยรายนี้มีอาการปอดติดเชื้อรุนแรง แพทย์จึงพิจารณาใส่ท่อช่วยหายใจ และวันที่ 20 เมษายน 63 ได้รับการส่งตรวจหาเชื้อโควิด 19 ผลยืนยันไม่พบเชื้อ จึงได้ถอดเครื่องช่วยหายใจออกในวันที่ 24 เมษายน 63  ทั้งนี้เนื่องจากผู้ป่วยมีอาการปกติ ไม่มีไข้ไม่มีอาการหอบ ในวันที่ 29 เมษายน 2563 โรงพยาบาลเกาะคา จะส่งตัวกลับไปนอนสังเกตอาการต่อที่โรงพยาบาลงาวจนครบ 14 วัน

รายที่ 4 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลงาว ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 63 ด้วยอาการไข้ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ผลการตรวจไม่พบเชื้อ  กระทั่งวันที่ 7 เมษายน 63 มีอาการไข้จึงได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 อีกครั้ง จึงพบการติดเชื้อ และเนื่องจากผู้ป่วยเคยได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต มีภูมิต้านทานต่ำ จึงได้รับการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลลำปางในวันที่ 8 เมษายน  63  รับยาจนครบตามาตรฐาน และวันที่ 27 เมษายน 63  ส่งตรวจหาเชื้อโควิด 19 ผลยืนยันไม่พบเชื้อ ทั้งนี้ ในวันที่ 29 เมษายน 2563 โรงพยาบาลลำปางจะส่งตัวกลับไปนอนสังเกตอาการต่อที่โรงพยาบาลงาวจนครบ 14 วัน ก่อนที่จะกลับบ้านได้

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์