วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563

หมู่บ้านในพื้นที่ 2 ตำบล อ.แจ้ห่ม ที่มีเขตติดต่อ อ.งาว สั่งปิดหมู่บ้าน หวั่นคนนอกนำเชื้อเข้าหมู่บ้าน และห้ามคนในออกเด็ดขาดหากไม่จำเป็น

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

หลังจากพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 3 ราย ในพื้นที่บ้านดง หมู่ 7 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง ทำให้หลายหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงและมีเขตติดต่อกับหมู่บ้านดง หมู่ 7 ได้เกิดการตื่นตัว และป้องกันตัวเองมากขึ้น โดยได้มีการประชุมกันภายในคณะกรรมการหมู่บ้านและมีมติให้มีการปิดหมู่บ้านเป็นการชั่วคราว ไม่ให้คนในออกและคนนอกเข้า โดยให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าได้เท่านั้น

โดยที่ ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เขตติดต่อกับ อ.งาว จ.ลำปาง นายถวิล กุญชน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง ได้มีการปิดประกาศเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 เนื่องจากเกรงว่าอาจจะมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นในลักษณะซุปเปอร์สเปรดเดอร์ โดยคณะกรรมการควบคุมโรคตำบลทุ่งผึ้ง ได้มีมติให้ปิดหมู่บ้านใหม่สามัคคี (ห้วยวาด) หมู่ 7 และบ้านแม่จอกฟ้า หมู่ 8 ต.ทุ่งผึ้ง เป็นการชั่วคราว ห้ามเข้าออกพื้นที่หมู่บ้าน ยกเว้นมีความจำเป็นเร่งด่วน เช่น เจ็บป่วยฉุกเฉิน นอกจากนั้นต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมโรคหมู่บ้านก่อนทุกครั้ง และต้องมีเอกสารมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านเป็นรายไป ส่วนคนนอกอนุญาตให้เข้าได้เพียงเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ ท้องถิ่น องค์กรการกุศลที่เข้ามาปฏิบัติงานในการช่วยเหลือพัฒนาหมู่บ้านเท่านั้น ผู้ที่ฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามาตรา 52 พ.ร.บ.โรงติดต่อ พ.ศ. 2558

ต่อมาวันที่ 6 เม.ย. 63 พื้นที่ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม ได้มีการปิดหมู่บ้านเพิ่มอีก 1 หมู่บ้าน คือ บ้านเลาสู หมู่ 8 โดยไม่ให้บุคคลภายนอกและภายในเข้าออกเช่นเดียวกัน หากไม่มีความจำเป็น ห้ามนำสินค้าเข้ามาขายในหมู่บ้าน รวมทั้งผู้ที่กลับจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัด ให้กักตัวอยู่บ้าน 14 วันห้ามออกไปไหน หากฝ่าฝืนตามมติที่ประชุมหมู่บ้าน หรือตามประกาศจังหวัดลำปาง จะถูกปรับเป็นเงิน 5,000 บาท ต่อคน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 63 เป็นต้นไป หากมีความจำเป็นต้องออกจากหมู่บ้าน ต้องแจ้งทางผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก่อนเท่านั้น
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์