วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563

จังหวัดลำปาง เตรียมระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำกิ่วลม ช่วยเหลือประชาชนขาดแคลนน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำของแม่น้ำวัง


จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมวางแผนระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำกิ่วลมเพื่อช่วยเหลือการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำของแม่น้ำวัง โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม- กิ่วคอหมา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา อ่างเก็บน้ำแม่นึง ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ ฯลฯ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง (ชั้น4) เมื่อวันที่ 13 เม.ย.ที่ผ่านมา


ซึ่งในการประชุมให้มีการสรุปการช่วยเหลือพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  โดยจะมีการปล่อยน้ำในเขื่อนกิ่วลมเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ลงในพื้นที่แม่น้ำวังไหลผ่าน 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอแจ้ห่ม อำเภอเมืองลำปาง อำเภอเมืองเกาะคา อำเภอเถิน อำเภอสบปราบ อำเภอแม่พริก ระยะทางรวม 205.72 กิโลเมตร จะปล่อยน้ำในปริมาณ 10-15 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเฉพาะกำหนดปล่อยปริมาณน้ำ 30 -40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และ 2.5 ล้าน - 3.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งจะเริ่มปล่อย ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายนตั้งแต่เวลา 18:00 น เป็นต้นไป ถึง 21 เมษายน เวลา 18.00 น.
โดยมีเงื่อนไขว่า เกษตรกร รวมถึงประชาชน ห้ามสูบน้ำในระหว่างเส้นทางน้ำตลอดแนว (ยกเว้นกรณีน้ำเพื่อการประปา) ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายนเป็นต้นไป จนกว่าจะสามารถตรวจสอบได้ว่ามวลน้ำถึงปลายทาง คือ ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก และจะมีการประกาศว่าให้สามารถสูบน้ำได้ต่อไป
ในส่วนของอาคารบังคับน้ำระหว่างเส้นทางให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการปิดประตูน้ำทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 เป็นต้นไป รวมทั้งให้ดำเนินการขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ที่มีการก่อสร้าง/ทำการประมง /กิจการด้านปศุสัตว์ ออกจากแม่น้ำวัง  และกรณีฝายยางของเทศบาลนครลำปาง ให้ทำการลดระดับฝายยางลงอยู่ในระดับต่ำสุด  โดยจะสามารถเพิ่มระดับเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้ ในวันที่ 21 เมษายน เวลา 18.00 น เป็นต้นไป
 ทั้งนี้ ข้อสรุปจากการประชุมครั้งดังกล่าวจะนำได้เข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำปางในวันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 13:00 น. เพื่อพิจารณาต่อไป

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์