วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563

อ่านหนังสือ คือการดูจิตใจคน

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์
           
การอ่านเป็นการย้อนรอยของการเขียนของคนเขียนหนังสือ พอจะได้รับรู้เรื่องราว อารมณ์ ความรู้สึกของคนเขียนการอ่านได้สร้างความรู้ ความคิด และการคิดต่อยอดต่อไปอีก การอ่านนั้นมีตัวหนังสือเป็นสื่อกลาง เชื่อมกลางระหว่างคน 2 คน ก็คือ คนเขียนกับคนอ่าน 

ว่ากันจริง ๆ แล้วคนอ่านได้เปรียบคนเขียนมาก ๆ เพราะคนอ่านใช้เวลาในการอ่านเพียงไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมง แต่คนเขียนนั้นกว่าจะได้เขียนบทความ ข้อเขียนสักเรื่อง สักบทความต้องใช้เวลามาก หลายสิบหลายร้อยเวลาของคนอ่านนั้นคงเป็นเพราะต้องไปหาข้อมูลไปสอบไปถามผู้รู้ ไปค้นคว้าเรื่องตามหนังสือ ตำรา ในที่ต่างๆ บางทีก็เสียเวลาเสียเงินเดินทางไปหาข้อมูลถึงถิ่นที่เป็นเรื่องนั้น ๆ ฉะนั้นคนอ่านควรจะดีใจที่ได้อ่านข้อเขียน บทความ ที่คนเขียนนั้นนำเสนอ อาหารสมองก็คือ บทความ ข้อเขียน นั้น ๆ 

จงอ่านอย่างมีสติ อย่างพินิจพิจารณา หาข้อความข้อสำคัญของเรื่องนั้น ๆ คนเขียนได้บอกกล่าวอะไรไว้บ้างโดยฝากกันไว้ที่ตัวหนังสือกัน

มีคำพูดถึงการอ่านจับใจอยู่ประโยคหนึ่งว่า ดูคนอ่านหนังสือก็คือดูจิตใจคน นั่นก็คือว่าคนใดชอบอ่านหนังสือประเภทใด จะเป็นเครื่องบอกถึงค่านิยมแนวชีวิตของคนนั้นได้

การอ่านเป็นอาหารแห่งวิญญาณและสมอง เพราะเหตุที่การอ่านเป็นการพัฒนาความรู้ สติปัญญา และจิตใจบุคคล การอ่านที่พึงประสงค์คือการอ่าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนั้นควรสร้างทัศนคติที่ดี ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอ่านฝึกฝนจนเป็นนิสัย ให้รักการอ่าน

การอ่านจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิต คนจะรักการอ่าน เมื่ออ่านภาษาไทยได้แตกฉาน อ่านสนุก นิสัยรักการอ่าน ถ้าปลูกติดแล้วให้คุณประโยชน์อย่างยิ่ง

จุดหมายปลายทางของการอ่าน คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำชีวิตให้มีคุณภาพ รู้จักนำความรู้ไปใช้โยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม

อ่านอย่างไร จึงจะได้ประโยชน์หนังสือแต่ละเล่มมีคุณค่าต่างกัน การเลือกหนังสือก็นับว่าจำเป็น เมื่อท่านได้หยิบหนังสือมาแล้ว ท่านทำอย่างไรต่อไป

- อ่านคร่าว ๆ ตรวจชื่อเรื่อง สารบัญอ่านบางตอน
- อ่านเพื่อเก็บแนวคิดสำคัญหรือแนวคิดหลักของเรื่อง
- อ่านแบบเฉพาะที่สนใจ ที่สำคัญ
- อ่านละเอียดศึกษาค้นคว้าและข้อความอย่างลึกซึ้ง
- อ่านวิเคราะห์ อ่านหลายเล่มในเรื่องประเภทเดียวกัน เพื่อเปรียบเทียบ

หลินยูถัง ได้แนะนำนักอ่านไว้น่าคิดทีเดียว
-   อย่าฝืนอ่าน  ต้องมีความสุขในการอ่าน
-   อ่านเรื่องเดียวกันหลายครั้งจะได้รสต่างกัน
-   อ่านได้ทุกเวลา อย่าผัดผ่อน
-   ต้องอ่านด้วยวิจารณญาณ
-   อ่านแล้วเชื่อ ท่านจะเป็นเหยื่อคำโฆษณา
-   อ่านแล้วคิด ท่านจะได้มิตรทางปัญญา

แล้วท่านจะได้เพื่อนที่ดี ๆ หนังสือดีสร้างวิถีชีวิตให้เกิดความคิดเพื่อชีวิตที่พัฒนา เพราะปัญญาเกิดจากการอ่าน หนังสือดีเหมือนมีนักปราชญ์นั่งสนทนากับท่าน มาสร้างความรัก รู้จักเลือกและหาความสุขกับการอ่านกันดีไหม

จะเห็นได้ว่าการอ่านนั้นได้ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้มีความรู้ สติ ปัญญา เป็นคนรอบรู้ เข้าใจอะไรต่างๆ  รอบ ๆ ตัวเองได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นการอ่านยังทำให้ท่านได้เพลิดเพลิน สุขสนุกไปกับการอ่าน เสริมความรู้ สิ่งน่ารู้ ทำให้ได้รับรู้ความจริงของสิ่งต่าง ๆ  ที่รอบ ๆ ตัวเองได้เป็นอย่างดี และอีกข้อหนึ่งการอ่านทำให้มีเรื่องมีข้อคิดจะได้สนทนากับคนอื่นๆ  ได้ โดยไม่ตกยุคสมัยไป แล้ววันนี้ท่านได้อ่านหนังสือแล้วหรือยัง

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์