วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563

จังหวัดลำปาง ขอความร่วมมืองดการเดินทางเข้า – ออกพื้นที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อควบคุมสถานการณ์และสร้างความปลอดภัยให้ทุกครัวเรือน


จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า เนื่องจากในช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์ และแม้ว่าจะมีการประกาศเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ และงดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับแล้ว แต่ก็อาจมีประชาชนบางส่วนเดินทางกลับมาหาครอบครัว ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค เนื่องจากพบว่าผู้สูงอายุมีความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ง่าย และเริ่มมีแนวโน้มการติดเชื้อของบุคคลในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ทางจังหวัดลำปางจึงมีความห่วงใยอยากขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาขอให้ งดการเดินทางเข้า – ออก เพื่อร่วมลดการแพร่ระบาดของโรค ประกอบกับประกาศกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)​ ได้มีประกาศเรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยขอให้ปฏิบัติตามแนวทางดังนี้ โดยเคร่งครัด
1. งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ
2. งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา
3. งดเว้นการรดน้ำญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี
4. งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยเด็ดขาด
5. เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ให้ปฏิบัติ ดังนี้
5.1 สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน
5.2 คนที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน ให้แสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ ด้วยการกราบไหว้และขอพร โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยไม่แสดงความรักต่อกันด้วยการกอดหรือหอม และสมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
5.3 คนที่อยู่ห่างไกลบ้านให้แสดงความกตัญญูและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ โดยผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์
นอกจากนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้มีหนังสือไปยังวัดทุกแห่งขอให้งดหรือเลื่อน          จัดกิจกรรมทางศาสนาและการจัดกิจกรรมสงกรานต์ รวมถึง งดสรงน้ำพระ  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่หากจะเดินทางไปทำบุญในช่วงประเพณีสงกรานต์ก็ขอให้วัดปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด โดยต้องมีมาตรการให้ประชาชนเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร  ตรวจวัดไข้ ใส่หน้ากากอนามัย ก่อนเข้าวัด หากพบมีไข้จะทำการคัดกรอง และแนะนำให้พบแพทย์เป็นการป้องกันการรวมตัวกันของประชาชนเป็นกลุ่มก้อนและทุกวัดจะไม่มีการจัดประเพณีสงกรานต์ภายในวัด

อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาในจังหวัดลำปาง ทุกคนจะต้องถูกคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ และต้องดำเนินการกักตัวเองเป็นระยะเวลา 14 วันทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้น ซึ่งทาง        เจ้าพนักงานควบคุมโรคทุกหมู่บ้านจะติดตามสำรวจและกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มกักตัว 14 วันรายงานให้ทางจังหวัดรับทราบอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จากกรณีพบผู้ติดเชื้อฯในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 4 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 63) ซึ่งเกิดจากบุตรหลานที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและกลับมาภูมิลำเนาจนนำไปสู่การแพร่เชื้อแก่สมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะบิดา มารดาและผู้สูงอายุซึ่งอาจนำไปสู่การขยายวงกว้างสู่ชุมชนได้ ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือการ    งดการเคลื่อนย้าย และหากมีความเป็นต้องออกนอกบ้านที่มีโอกาสรับเชื้อโรค เมื่อกลับเข้าบ้านควรอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันที ไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้สูงอายุและเด็กเล็ก เพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อ


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์