วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563

สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ออกประกาศขอความร่วมมืองดจำหน่ายสุรา ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน นี้

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ลงนามประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง

เรื่อง ขอความร่วมมืองดจำหน่ายสุรา  ระหว่างวันที่ 11 - 15 เมษายน 2563  เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น ประกอบกับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่า โรคนี้สามารถแพร่เชื้อติดต่อกันได้โดยผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ และเริ่มมีแนวโน้มการติดเชื้อของบุคคลในครอบครัว


ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมมิให้ โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง จึงขอความร่วมมือผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 งดจำหน่ายสุราทุกประเภท ระหว่างวันที่ 11 - 15 เมษายน 2563  โดยประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2563

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์