วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

คุยเฟื่องเรื่องศาสตร์สัมพันธ์ วันที่ 12 - 18 พฤษภาคม 2563


จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

1.บุคคลใดที่มีเส้นชีวิตที่ยาวงามลึกชัดเจนดี ไม่มีสิ่งตำหนิใด ๆ สีแดงชมพู จะมีอายุยืนยาวดีทั้งทางกำลังกายและทางกำลังใจโดยสมบูรณ์ เป็นผู้ประพฤติตนเรียบร้อย มีอนามัยดี ไม่ค่อยเจ็บไข้อย่างใด ถ้าโค้งยาวไปจนจรดข้อมือจะมีอายุกว่า 20 ปีขึ้นไป

2.บุคคลใดที่มีเส้นชีวิตที่หยาบ กว้าง ตื้น ทั้งไม่ได้รูป คือโค้งของเส้นไม่เป็นระเบียบ ลายเส้นคดเคี้ยวไม่เป็นรูป เสี้ยวของวงกลมแสดงถึง ความมีโทสะร้าย ใจเหี้ยม อาจทำทารุณกรรมได้ตามอารมณ์ ถ้าเส้นชีวิตไม่ดีด้วยก็ยิ่งแน่ชัดขึ้น

3.บุคคลใดที่มีเส้นชีวิตโค้งมาก ทำให้เนื้อที่ภายในบริเวณเนินศุกร์กว้าง จะเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ร่างกายสมบูรณ์มีพลังงานมาก

4.บุคคลใดที่มีเส้นชีวิตโค้งแคบเข้ามาจนทำให้เนินศุกร์แคบ แสดงถึงความอ่อนแอ กำลังน้อย เพราะเส้นโลหิตใหญ่แล่นมาสู่ตรงตอนกลางฝ่ามือเส้นชีวิตโค้งแคบเข้ามามิได้ คร่อมเส้นโลหิตนั้นไว้ด้วยจึงรับกำลังความสูบฉีดน้อยไป ฉะนั้นผู้ที่ร้างกายไม่แข็งแรงเนินศุกร์มักแคบ ถ้าเนิน ศุกร์กว้างใหญ่จะมีกำลังมาก ถ้านูนสูงด้วยก็มากด้วยกามารมณ์ดังกล่าวมาแล้วในเรื่องของเนิน เมื่อกามารมณ์เกิดขึ้นตามความต้องการแล้ว สุขภาพ ของร่างกายก็พลอยสมบูรณ์ดีไปด้วย อนึ่งผู้ที่เส้นชีวิตโค้งแคบเข้ามา มากมักเป็นผู้เห็นแก่ตัว ใจคอไม่กว้างขวาง ตรงกันข้ามกับผู้ที่เส้นชีวิตโค้งออก มาก คือคนจำนวนเนินศุกร์กว้าง

5.บุคคลใดที่มีเส้นชีวิตเกิดสูงขึ้นไปทางเนินพฤหัสบดี เป็นผู้ว่านอนสอนง่าย มีความมานะพยายามก้าวหน้าเป็นอย่างดี เมื่อต้องการสิ่งใด เป็นมานะเอาจนได้ ซึ่งเป็นไปตามคุณภาพและกำลังของดาวพฤหัสบดี

6.บุคคลใดที่มีเส้นชีวิตเกิดต่ำลงมาอยู่ในเขตของเนินอังคารต่ำ ผู้นั้นรุนแรงด้วยโทสะ เป็นคนฉุนเฉียวคล้ายดื้อดึงว่ายาก ซึ่งเป็นไปตาม คุณภาพของคาวอังคาร

7.บุคคลใดที่มีเส้นชีวิตที่เกิดร่วมกับเส้นความคิด ดีทางทำงานมีเหตุผล ความรู้สึกไวและมีความระมัดระวังดี

8.บุคคลใดที่มีเส้นชีวิตห่างจากเส้นความคิดพอควร ห่างกันอย่างมากไม่เกิน 3 มิลลิเมตรย่อมมีอิสระในทางดำเนินความคิดดี มีกำลังใจ และความมานะก้าวหน้าดี แต่ถ้าห่างมากไม่เกินไปก็จะเป็นคนตามใจตนเอง คือปล่อยตามอารมณ์จะพาไป เป็นคนผลุนลันดื้อดึงเอาแต่ใจตัวขาด ความใคร่ครวญเหตุผล

9.บุคคลใดที่มีเส้นชีวิตไม่ถึงด้านริมฝ่ามือ แสดงว่าผู้นั้นมีความมานะมาก จะตั้งความเพียรมากแต่ยังเยาว์วัยทีเดียว

10.บุคคลใดที่มีเส้นชีวิตตอนกลางฝ่ามือแยกออกเป็น 2 เส้น เส้นหนึ่งพุ่งไปทางเนินจันทร์ จะเป็นไปตามคุณภาพของเนินจันทร์ กล่าวคือ เป็นคนไม่ชอบอยู่กับที่ มักเดินไปโน่นมานี้อยู่เนือง ๆ และจะมีการเดินทางไปต่างประเทศด้วย 

11. บุคคลใดที่มีเส้นชีวิตตอนปลายแยกออก โดยมีพื้นที่ระหว่างเส้นนั้นกว้างมาก ผู้นั้นจะไปได้ดีที่อื่น และไปตายต่างเมืองจากที่เกิดของตน

บุคคลใดที่มีเส้นชีวิต เส้นความคิด และเส้นหัวใจเกิดร่วมกันตอนต้นทั้ง 3 เส้นนั้นไม่ดีเลย เป็นคนที่ทำอะไรตามอารมณ์มากเกินไป ความรักความหลงใหล จะนำตนเข้าสู่หายนะ ถึงพินาศล่มจม หรือเกิดอันตรายตามที่ได้เคยพบมาในมือสตรี หลายคนทราบความเป็นไปของเขาว่า ความล่มจมเกิดจากความหลงรักเป็นส่วนมาก ซึ่งยอมให้ฝ่ายตรงข้ามล้างผลาญ หรือนำเงินไปบำรุงบำเรอชายจนสิ้นเนื้อประดาตัว บางคนหลงระเริง ไปในทางการพนัน ผลสุดท้ายต้องขายทรัพย์สมบัติทุ่มเทไปจนหมดตัวเช่นกัน แสดงว่าลงได้หลงใหลไปในทางใดแล้วถอนตัวไม่ขึ้นแม้แต่คนที่สนิท ชิดเชื้อ เมื่อรักแล้วก็จะยอมเสียสละได้อย่างเทกระเป๋าให้ จะเป็นผู้ให้กู้ยืมก็ดี ให้เปล่าก็ดี ต่อเมื่อถลำตัวเข้าไปอย่างมากแล้วจึงจะรู้สึกตัวภายหลัง เส้น ที่เกิดรวมกันชนิดนี้ลงได้หลงงมไปในทางใดแล้ว ขาดความยับยั้งที่จะถอนตัว แม้จะรู้ว่าหมดเปลืองก็มักยอมเสียสละจนกว่าจะถึงที่สุด

ในฉบับหน้าค่อยมาต่อกันใหม่ เส้นชีวิตเป็นเพียงการบอกเหตุว่าจะดีหรือร้าย แต่ที่สำคัญขึ้นอยู่ที่ตัวของเรา จิตใจของเราว่าเราจะสามารถ พัฒนาความคิดของเราให้คิดแต่สิ่งที่ดีดี อยู่ในศีลธรรม ก็จะนำความสุขและความสำเร็จให้กับตัวเรา สวัสดีครับ ?

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์