วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

กกต.ลำปาง นำผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 จาก 5 พรรคการเมือง เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย วิธีปฏิบัติ ในการเลือกตั้ง

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 63 เวลา 09.00 น. ห้องประชุม 3  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลําปาง นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การเลือกตั้ง กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แทนตําแหน่งที่ว่าง  โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทุกคน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมจํานวนทั้งสิ้น 50 คน
นาย ฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง กล่าวว่า พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด ลําปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตําแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2563 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ กําหนดวันเลือกตั้ง ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 และเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563  ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอําเภอสบปราบ ไปแล้วนั้น โดยมีผู้สมัครทั้งหมด 5 คน จาก 5 พรรคการเมือง คือ เบอร์ 1 นายวัฒนา สิทธิวัง สังกัดพรรคพลังประชารัฐ   เบอร์ 2  ร.ต.ท. สมบูรณ์ กล้าผจญ สังกัดพรรคเสรีรวมไทย  เบอร์ 3 นายอำพล คำศรีวรรณ สังกัดพรรคพลังท้องถิ่นไท  เบอร์ 4 นายองอาจ สินอนันต์เศษฐ์ สังกัดพรรคไทรักธรรม และเบอร์ 5 น.ส.ปทิตตา ชัยมูลชื่น สังกัดพรรคเศรษฐกิจใหม่
และเพื่อให้การหาเสียงของผู้สมัครฯและพรรคการเมือง มีความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลําปาง จึงได้จัด โครงการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ ในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ที่เกี่ยวข้อง   สร้างการยอมรับ รู้แพ้ ผู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี รักษาความเป็นมิตร ทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งแก่ผู้สมัคร เพื่อให้การหาเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่กระทําผิด กฎหมายเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียงและใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์