วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

จ.ลำปาง ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เตรียมนำน้ำขุมเหมืองและน้ำใต้ดินมาใช้ประโยชน์แก้ภัยแล้ง

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เมื่อ 13 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจการเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วนจำกัดหาญกิติชัย (โรงโม่หินศิลาแม่ทะ) ในพื้นที่ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้/แนวทางในการหาแหล่งน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งในกรณีนำน้ำจากขุมเหมืองและน้ำใต้ดินมาใช้ประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ในลักษณะการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการในการทำ CSR โดยมีหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการดำเนินงาน
ซึ่งจากการประชุมครั้งดังกล่าวได้มุ่งเน้นการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่โดยรอบเหมืองและนำน้ำใต้ดินมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยก่อนนำน้ำมาใช้ประโยชน์ต้องมีการตรวจสอบเรื่องคุณภาพน้ำ ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มอบหมายภารกิจให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินการเรื่องดังกล่าวcr. ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์