วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

อบจ.ลำปาง แนะสแกน QR Code “ไทยชนะ” เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด-19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการป้องกัน บำบัดโรค ควบคุมและระงับโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พ.ศ.2540 และพระราชบัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 อีกทั้งดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดลำปาง เพื่อร่วมยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ล่าสุด อบจ.ลำปาง ได้นำแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” มาใช้ภายในสำนักงานฯ และสวนสาธารณะหนองกระทิง โดยให้ประชาชนผู้มาใช้บริการ สแกน QR Code “ไทยชนะ” เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลของผู้มาใช้บริการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน มีการรวบรวมสถิติและเวลาในการใช้บริการ อันส่งผลต่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

“ไทยชนะ” คือ ระบบลงทะเบียนของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ที่กระทรวงสาธารณะสุขออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับเก็บข้อมูล สถิติ เวลาการใช้บริการของผู้มาใช้บริการ อยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 

ประโยชน์ของการใช้แอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ”
- ทำให้ทราบข้อมูลจำนวนผู้มาใช้บริการในสถานที่ราชการหรือห้างร้านต่างๆ ได้วันต่อวัน
- กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สามารถติดตามได้ว่าบุคคลนั้นได้ไปใช้บริการสถานที่ใดบ้าง สามารถตรวจเช็ควันเวลาย้อนหลังได้
- ผู้ใช้บริการ Check in “ไทยชนะ” จะทราบทาง SMS เมื่อมีการแจ้งเตือนว่า สถานที่ใดมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และจะได้รับการตรวจโรคโควิด-19 ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ประชาชนจะทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อกิจการ/ร้านค้าที่ได้รับการผ่อนปรน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการในร้านค้า ความจุสูงสุดของแต่ละร้านค้า เพื่อจะได้เว้นระยะห่างและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
วิธีการสแกน QR Code “ไทยชนะ” สำหรับประชาชนทั่วไป
1. ให้นำโทรศัพท์มือถือ สแกน QR Code เพื่อทำการ Check in
2. กรอกข้อมูลตามขั้นตอนบนหน้าจอ จนขึ้นคำว่า Check in แล้ว
3. สามารถเข้าใช้บริการในสถานที่ราชการหรือห้างร้านต่างๆ นั้นได้
4. เมื่อเสร็จสิ้นการใช้บริการ ให้สแกน QR Code เดิม เพื่อทำการ Check out

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกจะสแกน QR Code “ไทยชนะ” สามารถกรอกข้อมูลชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ในสมุดลงทะเบียนแทนได้

อบจ.ลำปาง ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันใช้แอพพลิเคลั่น "ไทยชนะ" เพื่อติดตามการแจ้งเตือนข่าวสารความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทันท่วงที เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย ครอบครัวปลอดภัย สังคมปลอดภัย ไทยชนะโควิด เราจะผ่านพ้นวิกฤตการณ์โรคโควิด-19 ไปด้วยกัน.

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์