วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ผู้ว่าการรถไฟฯ เลือก จ.ลำปางบ้านเกิด ปักหมุดแผนที่ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นจังหวัดแรก หวังใช้ที่ดินให้เกิดประสิทธิภาพ สร้างรายได้ รวมทั้งแก้ปัญหาการบุกรุกเขตทางรถไฟ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและก่ออาชญากรรม

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

          เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 29 พ.ค.63 นายนิรุต มณีรัตน์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางมาเป็นประธานวางหมุดหลักฐานแผนที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่สถานีรถไฟนครลำปาง อ.เมืองลำปาง ซึ่งเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยที่ได้ทำการวางหมุดหลักฐานแผนที่  เพื่อสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลที่ดินของการรถไฟฯทั่วประเทศ พร้อมจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศไว้ใช้งานแทนแผนที่แบบกระดาษ  ซึ่งจะทำให้มีแนวเขตที่ดินของการรถไฟฯ เทียบเคียงมาตรฐานเดียวกับระวางที่ดินของกรมที่ดิน สามารถลดปัญหาการรุกล้ำพื้นที่กับแนวเขตที่ดินข้างเคียง เป็นการบริหารทรัพย์สินที่ดินของการรถไฟฯให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

          นายนิรุต มณีรัตน์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การวางหมุดแผนที่นั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับที่ดินของการรถไฟที่มีจำนวนมากทั่วประเทศ ประมาณ 245,700 ไร่ ว่าจะใช้ประโยชน์จากที่ดินที่มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพได้อย่างไร ซึ่งเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการฟื้นฟูการรถไฟให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยหลักแล้วเป็นโอกาสมีการผ่อนคลายมาตรการการเดินทาง จึงได้เลือกมา จ.ลำปาง บ้านเกิดของตนเอง และเป็นสถานที่เป็นศูนย์กลางการเดินรถของภาคเหนือ เป็นจุดเริ่มที่ดีในการตรวจเยี่ยมและพัฒนาของการรถไฟ
          ผู้ว่าการรถไฟฯ กล่าวว่า  ถือว่าเป็นโอกาสในการปฏิรูปที่ดินไปด้วย เนื่องจากที่ดินการรถไฟถูกบุกรุกมานาน และมีหลายรูปแบบ มีทั้งบุกรุกที่ตั้งใจ และรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ในบริหารจัดการที่ดินจึงจะต้องเริ่มจาก 3 มาตรการหลัก คือ การบุกรุกที่ส่งต่อความปลอดภัยในการเดินรถของการรถไฟ ซึ่งเป็นอันตรายต่อทั้งพนักงาน ผู้โดยสาร และประชาชน จะต้องจัดการอย่างเข้มงวดและเด็ดขาด   การบุกรุกที่เสี่ยงต่อการนำที่ดินของการรถไฟไปก่ออาชญากรรมหรือกระทำผิดกฎหมายต่างๆ  และการบุกรุกที่ขวางทางน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม  การบุกรุกอื่นๆที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็จะต้องมีการเจรจาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

          ผู้ว่าการรถไฟฯ ยังได้กล่าวถึงกรณีปัญหาการเช่าพื้นที่ตลาดรถไฟ ที่ จ.ลำปางว่า  จะต้องดูข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการต่อสัญญาต่างๆ จึงต้องดูรายละเอียดให้ชัดเจนอีกครั้ง เบื้องต้นได้รับเรื่องแล้วและจะพิจารณาโดยเร็วที่สุด
          สำหรับการวางหมุดหลักฐานแผนที่ จะต้องใช้โทรศัพท์สแกนคิวอาร์โค้ด และจะมีข้อมูลของพื้นที่ทางการรถไฟปรากฏขึ้นทางหนาจอดโทรศัพท์ว่ามีพื้นที่อยู่บริเวณใดบ้าง ซึ่งการรถไฟฯ มีแผนจะจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่ในย่านสถานีรถไฟทั่วประเทศ จำนวน 838 หมุด  และคาดว่าหลังการปักหมุดแล้ว จะจัดทำแผนที่เขตรถไฟผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และภาพถ่ายทางอากาศ ตามแผนแล้วเสร็จใน 2 ปี ส่งเสริมการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

      

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์