วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563

อบจ.ลำปาง สร้างซุ้มประตูเมือง เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดลำปาง

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์


ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งดำเนินการจัดทำโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 76 แห่ง ทำการก่อสร้างในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยทำการก่อสร้างบริเวณถนนสายหลักและคัดเลือกแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นที่จากแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดส่งแบบและประมาณการราคาค่าก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ทั้ง 4 ภาค โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญ  พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปประดิษฐานบนซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ  ซึ่งทางจังหวัดลำปางได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นหน่วยงานดำเนินการดังกล่าว

จังหวัดลำปาง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คัดเลือกพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณถนนสายหลักจำนวน 2 แห่ง รวมงบประมาณทั้งสิ้น 11,520,000 บาท ดังนี้

จุดที่ 1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กิโลเมตรที่ 688 – 689 (ถนนพหลโยธิน) ก่อนถึงสถานีตรวจสอบน้ำหนักอำเภอเกาะคา ความกว้าง 40 เมตร

จุดที่ 2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1039 (ถนนจามเทวี ช่วงกิโลเมตรที่ 3+400 – 3+500) ถนนด้านหน้าศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการราชทัณฑ์ประจำภาคเหนือ ใกล้กับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดลำปาง ความกว้าง 30 เมตร ถนนสายนี้เป็นถนนซึ่งผ่านสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (สวนสาธารณะหนองกระทิง) และเป็นถนนตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ถนนสายลำปาง – แจ้ห่ม (หน้าสำนักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก – สะพานท่าเดื่อ)

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ และริมทางสองฝั่งถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ปลอดภัย หรือสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปางต่อไป.

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์