วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ส.ส.ลําปาง เขต 2 พรรคเพื่อไทยอัดหน่วยงานของรัฐเพิกเฉยละเลยปล่อยให้มีการตัดไม้ทําลายป่าเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศหากละเลยอนาคตข้างหน้าลูกหลานจะอยู่ได้อย่างไร อย่าหวั่นผู้มีอิทธิพลเลย

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลําปาง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินสภาผู้แทนราษฏรกับส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและตัวแทนภาคประชาชนในะนที่จังหวัดลําปาง

โดยมีนายประสิทธิ์ วุฒินันชัย กรรมาธิการ (หน.คณะทํางาน)นายมานพ คีรีภูวดล โฆษกคณะกรรมาธิการ นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ ผช.เลขานุการคณะกรรมาธิการ มารับฟังปัญหา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.ลําปาง นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ส.ส.ลําปาง เขต3 นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.ลําปาง เขต 3 ร่วมในที่ประชุม การประชุมเริ่มดุเดือดเหมือนถูกกดดัน เมื่อนางมะลิวัลย์ นาควิโรจน์ ตัวแทนภาคประชาชนจาก อ.แม่เมาะ ได้ติติงหน่วยงานของ กฟผ.แม่เมาะ ไม่มีความจริงใจกับชาวบ้านในพื้นที่และอึดอัด เพราะการพัฒนาหมู่บ้านขับเคลื่อนไม่ได้เพราะโครงการต่างๆที่ประชาชนนําเสนอไปถูกตีกลับทุกโครงการว่าไม่สามารถทําได้เพราะที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิอีกทั้งจะนําที่ดินไปดําเนินธุรกรรมการเงินไม่ได้ จึงขอให้คณะกรรมาธิการเร่งตรวจสอบให้การช่วยเหลือด่วนเพราะหากล่าช้าดึงเกมส์ไปก็จะเกิดช่องว่างระหว่าง กฟผ.แม่เมาะ กับชาวบัานรอบเขตโรงไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นเท่านั้น 

และขณะเดียวกันได้มีต้วแทนของชาวบ้านสบเติ๋น ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง วอนเข้าตรวจสอบสํานักสงฆ์จํานวน 3 แห่ง ในพื้นที่หมู่บ้านที่มีป้ญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดินเพราะสํานักสงฆ์ ทั้ง 3 แห่งลุกล้ำที่ทํากินของชาวบ้านทั้งๆ ที่สํานักสงฆ์มาอยู่หลังชาวบ้าน เเละนอกจากนั้นได้มีชาวบ้านจาก อ.วังเหนือ จ.ลําปาง นําโดยนายเสน่ห์ ซองดี ผญบ.ปงถ้ำ ม.3 ต.วังทอง ได้ยื่นหนังกับคณะฯ ให้ตรวจสอบการทําหน้าที่ของสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ( ลําปาง) เนื่องจากที่ผ่านมาได้เข้าตรวจยึดที่ทํากินของชาวบ้านใน ต วังทอง จํานวนกว่า 1000 ไร่ อ้างว่าเป็นผูบุกรุกแผ้วถางและเข้าไปปลูกป่าในพื้นที่ดังกล่าวขอให้ผู้ทํากินในแต่ละแปลงถอนรื้อที่เพิงพักและห้ามปลูกข้าวโพดและอื่นๆ เด็ดขาดเพราะผิดกฏหมาย

ต่อมานายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ส.ส.ลําปาง เขต3 พรรคเพื่อไทยได้กล่าวในที่ประชุมว่าขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่หน้าที่ดูแลทรัพยากรป่าไม้หรือเจ้าหน้าที่ปราบปรามสายงานต่างๆ อย่าได้หวั่นหรือเกรงกลัวกับผู้มีอิทธิพลค้าไม้เถื่อน เพราะที่ผ่านลงพื้นที่ได้มีชาวบ้านร้องเรียนมาตลอดว่าป่าต้นน้ำในป่าอุดมสมบูรณ์ต้นไม้อายุกว่าร้อยปีขึ้นไป ถูกผู้มีอิทธิพลล้มตัดหมดแล้วหากละเลยไม่เอาใจใส่เช่นนี้อนาคตภายหน้าลูกหลานจะอยู่ได้อย่างไร ส่วนการตัดไม้หากไม่มีคนของรัฐบางคนอยู่เบื้องหลังอํานวยความสะดวกชาวบ้านคงไม่มีป้ญญาแต่ขณะเดียวกันชาวบ้านไปหาเห็ดมากิน ตัดไม้ไผ่มาเล่มสองเล่มจับปลามากินไม่ถึง 10 ตัว จับมาดําเนินคดี 

ด้านนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.ลําปาง กล่าวยอมรับว่าการค้าไม้เถื่อนการตัดไม้ทําลายป่าในจังหวัดลําปางอยู่อันดับตันๆ ของประเทศ เพราะตนเป็นลูกหม้อของกรมที่ดินตัวจริงรู้ป้ญหานี้ดี จึงฝากให้ข้อคิดตามท่านไพโรจน์ได้ชี้นําทางด้วย ในตอนท้ายนายประสิทธิ์ วุฒินันชัย ประธานคณะทํางานศึกษาปัญหาที่ดินสภาผู้แทนราษฏร กล่าวว่าทุกปัญหาที่ได้รับเรื่องในวันนี้ตนเองจะเร่งดําเดินงานตรวจสอบตามขั้นตอนหน้าที่ให้เร็วที่สุดตามนโยบายของรัฐบาล ให้ประชาชนมีกินมีอยู่เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไป
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์