วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ผู้ว่าฯ ย้ำให้ส่วนราชการและประชาชนซักซ้อมมาตรการแนวทางป้องกันโรค ใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ วอน อสม.ช่วยสอดส่อง ใครเดินทางมาจากกรุงเทพฯ-ระยอง ต้องกักตัว

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

จากกรณีพบผู้ป่วยที่เป็นลูกเรือเครื่องบินทหาร (จ.ระยอง) และผู้ป่วยเด็กหญิงที่เดินทางมาพร้อมครอบครัวคณะทูต(กรุงเทพฯ) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา จึงต้องเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรค และเว้นระยะห่าง ให้เข้มข้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากจาก 2 จังหวัดดังกล่าว  โดยเมื่อวันที่ 14 ก.ค.63 ที่ผ่านมา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ที่ศาลากลางจังหวัดลำปาง  มีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรับทราบและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

จากการประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระยะที่ 5 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-14 ก.ค.63 ของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำปาง โดยมีคณะทำงานฯ ลงพื้นที่ตรวจประเภทกิจการ/กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ และมีบางส่วน ประชาชนเริ่มละเลยการใส่หน้ากาก และละเลยการลงทะเบียนเข้าใช้บริการสถานที่ต่าง ๆ ผู้ประกอบการบางส่วนยังไม่จัดให้มีการเว้นระยะห่าง

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ทางจังหวัดลำปาง โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ได้ประชุมหารือ เตรียมพร้อมออกหนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการได้ถือปฏิบัติ ระมัดมัดวังป้องกันโรคตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด  โดยเฉพาะ ผู้ที่เดินทางมาจังหวัดระยอง และกรุงเทพฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว เข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำปาง ขอให้เจ้าหน้าที่ในชุมชน/หมู่บ้าน หรือ อสม. ติดตามเฝ้าระวัง ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว ตามมาตรการควบคุมโรค

“หรือหากมีผู้ที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดดังกล่าวในช่วงเวลานั้น ขอความร่วมมือให้กักตัวเองและเฝ้าสังเกตอาการ เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว”ผู้ว่าฯ กล่าว

พร้อมกันนี้ ขอความร่วมมือประชาชน การ์ดอย่าตก ใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่าย ๆ และหมั่นดูแลสุขภาพ ตลอดจนแนะนำผู้ประกอบการเข้าใจและตระหนักถึงมาตากรป้องกันโรค และให้มีการควบคุมผู้ใช้บริการโดยใช้บริการลงทะเบียนไทยชนะ

 

 


Share:

1 ความคิดเห็น:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์