วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

จี้คณะกรรมาธิการฯแก้ไขปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ เร่งออกเอกสารสิทธิ์ให้ชาวบ้านอพยพ 4 หมู่บ้าน อ.แม่เมาะ

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

          เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 63  ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง  นางมะลิวรรณ นาควิโรจน์ ประธานเครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย กรรมาธิการ  นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ นายมานพ คีรีภูวดล โฆษกคณะกรรมาธิการ และคณะ ในโอกาสมาลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อศึกษาดูงานปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน รวบรวมข้อเสนอแนะ นำไปสู่การแก้ไขปัญหา   รวมถึงยื่นต่อนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เรื่องการขอให้เร่งออกเอสารสิทธิในพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร 4 หมู่บ้าน จากพื้นที่อยู่อาศัยรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมแนบหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่วางจากการจัดแปลรองรับการอพยพ โซนพื้นที่จัดให้เครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ

          นางมะลิวรรณ กล่าวว่า ราษฎร 4 หมู่บ้าน จำนวน 493 ครัวเรือนได้รับการอพยพออกจากพื้นที่อยู่อาศัยเดิมรอบเหมืองและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตามมติ ครม. พ.ศ.2547  มาอยู่รวมกันที่ ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง และได้มีการทำสัญญาประชาชคมกับกลุ่มราษฎรว่าจะมีการจัดที่อยู่อาศัยให้ใหม่และพร้อมจะออกเอกสารสิทธิ์ให้ด้วย  ราษฎรทั้งหมดจึงยินยอมรับการอพยพออกจากพื้นที่ เพื่อให้รัฐได้สร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะในปัจจุบัน แต่ขณะนี้ล่วงเลยเวลามากว่า 10 ปีแล้วยังไม่ได้รับการออกเอกสารสิทธิ์แต่อย่างใด ทำให้เสียโอกาสในการเข้าถึงการพัฒนาที่จะได้รับจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ด้วยการอ้างอิงว่าราษฎรเหล่านี้ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการอยู่อาศัย และพลาดโอกาสได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าด้านโครงสร้างพื้นที่ฐานที่ชำรุดทรุดโทรม  ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน

          “ในส่วนของตนที่เป็นผู้ประสานงานในการช่วยเหลือชาวบ้านมาโดยตลอด จึงอยากขอความเห็นใจ และขอให้เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่อพยพมาอยู่ในพื้นที่ปัจจุบัน ซึ่งได้รับผลกระทบในเรื่องนี้มายาวนานกว่า 10 ปีแล้ว ที่ผ่านมาเคยได้เรียกร้องไปหลายครั้งแต่ยังไม่ได้รับความคืบหน้าแต่อย่างใด  ในครั้งนี้จึงอยากให้บรรลุถึงการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เป็นต้นแบบความเป็นอยู่ร่วมกันที่ดีระหว่างโรงไฟฟ้ากับประชาชนต่อไป” นางมะลิวรรณ กล่าว

          ในเบื้องต้น ทางคณะกรรมาธิการฯ และผู้ว่าราชการจังหวัด มีมติเห็นตรงกันให้มีการรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดเสนอต่อ คณะกรรมมาธิการใหญ่ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้มีการยกเลิกเพิกถอนกฎกระทรวงเกี่ยวกับการใช้พื้นที่นี้และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรต่อไป

          สำหรับการลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ เพื่อเป็นการติดตามและศึกษาดูงาน เรื่องปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่จังหวัดลำปาง โดยเป็นการมาศึกษาสภาพปัญหา พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางแก้ไข หลังจากได้มารับฟังปัญหาข้อเท็จจริง จากพี่น้องประชาชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว จะนำความต้องการ ปัญหาข้อกฎหมาย ข้อเสนอแนะ แนวทางในการแก้ไข สรุป รวบรวม และเสนอต่อประธานคณะกรรมาธิการฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์