วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

อ่านมาก...รู้มาก อ่านอะไรย่อมดีทั้งนั้น

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

คนชอบอ่านมักจะเป็นคนที่มีความรู้ และก็ได้รับความรู้เรื่องต่าง ๆ ได้มากกว่าคนที่ไม่ค่อยอ่าน โดยมากจะพูดเก่ง หรือไม่ก็คงเป็นคนที่ชอบเขียนบทความ ข้อเขียน เป็นสิ่งที่ได้มาจากการอ่าน อาจจะเติมสิ่งที่ตนเองได้รับรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมา ก็มาเติมแต่งเพิ่มยอดเรื่องนั้น ๆ ให้มากขึ้น และคนชอบอ่านมักจะเป็นคนที่ไม่ถูกหลอกเอาง่าย ๆ เพราะมีความรู้จากการอ่าน และเป็นคนที่หลาย ๆ คนยกย่องให้เป็นผู้ใฝ่รู้ บางทีก็ให้เป็นที่ปรึกษาบ้าง ขอคำแนะนำบ้าง ขอคำสอนสิ่งควรจะทำกันได้อย่างดีเลย ทั้งยังเป็นคนที่ไม่ตกยุคตกสมัยเข้าที่ไหน ๆ เข้าได้อย่างสบาย พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับใครก็ได้

คนชอบอ่านมักจะทุ่มเทเวลาไปกับการอ่าน ไม่ว่าหนังสือเล่มเล็กเล่มใหญ่ ก็คงไม่ปล่อยให้เลยไป โดยไม่อ่าน และคนชอบอ่านมักจะมีความสุขเพลิดเพลินจำเริญกายและใจ ในช่วงเวลาของการอ่าน หากใครชวนไปที่ใด ๆ ก็อาจจะปฏิเสธ เพราะยังคงมีความสำราญในการอ่านกันอยู่ ไม่อยากจะพลาดโอกาสในช่วงที่มีความสำราญนี้กัน

มนุษย์ในโลกมีภาษาที่ใช้พูดเพื่อการสื่อสารให้เข้าใจซึ่งกันและกัน ภาษาที่แตกต่างกันจะพูดกันให้เข้าใจต้องเรียนรู้ภาษาของกันและกัน การที่มนุษย์ท่องเที่ยวไปที่ต่าง ๆ จะใช้หนังสือเป็นสื่อให้มองเห็นและอ่าน คนที่ชอบอ่านหนังสือรู้จักเลือกอ่านจะได้ความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา

นักเรียนจะต้องอ่านหนังสือ หรือจะพูดว่าเป็นการบังคับอ่านก็ได้ไม่ผิด จบการศึกษาแล้วออกไปทำงานชีวิตจะเปลี่ยนไปเป็นสังคมแรงงาน การอ่านก็ยังจำเป็นอยู่ คนที่รักการอ่าน เลือกเรื่องที่อ่าน จะทำตนให้เป็นคนทันสมัย ทันเหตุการณ์ และทำให้งานในหน้าที่ก้าวหน้าเร็วขึ้นด้วย

การอ่านถ้าจะให้ได้ผลดีต่องานได้เร็วถึงจะเกิดการฝึกฝนและจับใจความสำคัญออกมาได้จดบันทึกไว้ เรื่องใดจะนำไปใช้ต้องไตร่ตรองให้ดีก่อน เพราะเรื่องในหนังสือที่เราอ่านมาบางเรื่องไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง นำไปใช้ไม่ได้

คนที่มีความสามารถพูดอ่านได้หลายภาษาจะได้เปรียบคนอื่น  ยุคนี้สมัยนี้มีชาวต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในบ้านเราหลายชาติ หากใครสามารถพูดหรืออ่านได้หลายภาษา ย่อมมีโอกาสได้งานทำที่ดีมีรายได้สูง เราจึงควรสนใจภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น อย่างน้อยให้เก่งใช้งานได้อีกภาษาจะเพิ่มคุณค่าของตนเองให้สูงขึ้น

การอ่านนอกจากต้องการความรู้ ยังให้ความเพลิดเพลินอีกด้วย ถือเป็นงานอดิเรกเมื่อว่างจากการทำงาน บางคนอ่านมากก็มีความรู้มาก จัดเรียบเรียงเขียนออกมาเป็นความรู้ให้เพื่อน ๆ ในที่ทำงาน หรือออกจำหน่ายให้ผู้ที่สนใจทั่วไป

ประโยชน์ของการอ่าน
    1.  ได้ความรู้
    2.  ได้ความความเพลิดเพลิน และสนุก
    3.  ไม่ปล่อยเวลาให้สูญเปล่า
    4.  มีเรื่องสนทนากับเพื่อนฝูง
    5.  ไม่ตกยุค ตกสมัย ทันเหตุการณ์
    6.  ความจริงต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโลก
    7.  รู้จักสถานที่ต่าง ๆ ที่สำคัญ
    8.  ได้รู้จักประวัติบุคคลสำคัญของโลก
    9.  ได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยว
   10.  ได้รับรู้เหตุการณ์ที่สำคัญที่ได้ปรากฏในโลก
   11.  รู้จักจารีต ประเพณี วัฒนธรรม ของชาวต่างชาติได้ดี
   12.  เหตุการณ์เฉพาะบุคคล
   13.  รู้จักหมู่บ้าน เมือง ประเทศ ต่าง ๆ ด้วยการอ่าน
   14.  เป็นผู้รอบรู้ ไม่โดนหลอกกันง่าย ๆ
   15.  รู้จัก คำคม คติพจน์ และคำขวัญ ต่าง ๆ ไม่ว่าจะอำเภอ หรือเมือง

จะเห็นได้ว่า ประโยชน์ของการได้อ่านอย่างคนชอบอ่าน ก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้ จะเป็นที่ยกย่องสรรเสริญแก่คนทั่วไปได้

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์