วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

กฟผ.แม่เมาะ ลงพื้นที่จัดอบรมความปลอดภัย แก่กลุ่มแรงงานท้องถิ่น ใน อ.แม่เมาะ

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 นายอรรถพล อิ่มหนำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-1   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม และแผนกส่งเสริมอาชีพและพัฒนาชุมชน กองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ลงพื้นที่จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หลักสูตร 6 ชั่วโมง โดยมี นายญาณภัทร นิลชณิภรณ์ พนักงานวิชาชีพระดับ 8 แผนกความปลอดภัยฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่กลุ่มแรงงาน ต.สบป้าด รุ่นที่ 1 โดยมีนางณัชชา ธิจู ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ.สบป้าด ให้การต้อนรับ ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดสบป้าด ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง


สำหรับเนื้อหาการอบรม เป็นการถ่ายทอดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ การปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยฯ ในการทำงาน ให้แก่กลุ่มแรงงานท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งเป็นกลุ่มงานกำจัดวัชพืชและดูแลความสะอาด ทั้งหมด 146 กลุ่ม ใน 5 ตำบล ของ อ.แม่เมาะ โดยกำหนดจัดการอบรมทั้งหมด 6 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 50 คน เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมที่ผ่านมา ได้จัดอบรมไปแล้ว 2 ตำบล คือ ต.นาสัก และ ต.จางเหนือ ซึ่งหลังจากจบหลักสูตรผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับใบรับรองการผ่านอบรมหลักสูตรความปลอดภัยฯ เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานภายใน กฟผ.แม่เมาะ


ตารางการอบรมครั้งต่อไป

- วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 ต.สบป้าด รุ่นที่ 2 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดสบป้าด
- วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ต.สบป้าด รุ่นที่ 3 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดสบป้าด
- วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 ต.แม่เมาะ รุ่นที่ 1 ณ อาคารนันทนาการ กองชุมชนสัมพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ
- วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 ต.แม่เมาะ รุ่นที่ 2 ณ อาคารนันทนาการ กองชุมชนสัมพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ
- วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 ต.บ้านดง อาคารอเนกประสงค์หน้าวัดหัวฝาย 
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์