วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ชาวบ้านตำบลต้นธงชัย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

          วันที่ 1 สิงหาคม 2563  ที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์ บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง  นายวาฑิต  ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง นายเสริมศักดิ์  เขียวคำ นายกเทศบาลตำบลต้นธงชัย กำนัน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. พร้อมผู้นำหมู่บ้านในตำบลต้นธงชัย ร่วมเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ โดยมีชาวบ้านจิตอาสาทั้ง 13 หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้  ก่อนจะได้แยกย้ายออกรณรงค์และช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในแต่ละหมู่บ้านชุมชนของตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมโรคติดต่อจากยุงลาย

โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดลำปาง ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม   ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 พบผู้ป่วยถึง 448 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 60.75 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 1.08 เท่า แต่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (อำเภอเมืองลำปาง) คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.22 อำเภอที่พบสูงที่สุด คือ อำเภอห้างฉัตร 126 ราย (รองลงมาอำเภอวังเหนือ 47 ราย และอำเภอเกาะคา 58 ราย
กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 10 – 14 ปี  รองลงมาคือกลุ่มอายุ 15.24 ปี  เมื่อเทียบกับจังหวัดภาคเหนือตอนบน ลำปางอยู่ลำดับที่ 4 รองจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ เมื่อเทียบกับประเทศ จังหวัดลำปางมีอัตราป่วยสูงอยู่ลำดับที่ 30 ของประเทศ


ดังนั้น ทางจังหวัดลำปาง ได้กำหนดมาตรการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลายในระยะเร่งด่วน (โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย) ดังนี้ การประชาคม กำหนดมาตรการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ (หมู่บ้าน) การสื่อสารทำความเข้าใจโรคติดต่อนำโดยยุงลาย กำหนดมาตรการทางสังคมและกฎหมาย , การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกสัปดาห์ๆละ 2 ครั้ง ตลอดเดือนสิงหาคม – กันยายน และจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยยุงลายระดับอำเภอ เป็นต้น

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์