วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563

คุยเฟื่องเรื่องศาสตร์สัมพันธ์ วันที่ 11 -17 สิงหาคม 2563จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

บุคคลใดที่มีเส้นลูกคลื่นหรือลักษณะเป็นลูกโซ่ ลักษณะของเส้นนั้น จะมีความหมายและความสำคัญอย่างไรมาว่ากันต่อดีกว่า

บุคคลใดที่มีเส้นลูกคลื่นหรือลักษณะเป็นลูกโซ่ หมายถึงความไม่คงแน่นอนในการดำเนินชีวิตของตน รวมไปถึงความเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือความเสื่อมถอยและเสื่อมทรามในการกระทำของตนอีกด้วย

บุคคลใดที่มีเส้นชีวิตเป็นลูกคลื่น จะทำให้การใช้ชีวิตเกิดความระส่ำระสายอยู่เสมอไม่ราบรื่น หรืออีกทางหนึ่งก็หมายถึงเป็นคนเกะกะระรานในอายุตอนเส้นเป็นลกคลื่นนั้นได้เกิดขึ้น

บุคคลใดที่มีเส้นชีวิตเป็นลูกโซ่ หมายถึงเป็นคนที่มีสุขภาพไม่สู้จะดีนัก ถ้ามีในมือนุ่มจะทวีความรุนแรงมากขึ้น หรือมีนิสัยในระยะที่มีเส้นลูกโซ่นั้นเกิดขึ้น ซึ่งเป็นระยะไม่ดีชอบประพฤติตนไปในทางเสื่อมเสีย

บุคคลใดที่มีเส้นความคิดเป็นลูกคลื่น หมายถึงคนที่มีความคิดไม่แน่นอน เป็นคนมีนิสัยลังเลาไม่มีการตัดสินที่เด็ดขาด ไม่ว่าจะคิดหรือกระทำการใด ๆ ก็ตาม จึงมักจะทำความสำเร็จได้ช้า

บุคคลใดที่มีเส้นความคิดเป็นลูกโซ่ จะทำให้ความคิดของตนเองมีความเสื่อมทราม เนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ทำให้ตนเองเศร้าโศกเสียใจ คอยรบกวนความคิดของตนเองอยู่เสมอ และมักจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดโรคเกี่ยวแก่สมองหรือเป็นโรคปวดศีรษะอยู่เนือง ๆ

บุคคลใดที่มีเส้นหัวใจเป็นลูกคลื่น เป็นคนที่มีจิจใจไม่แน่นอน ทำให้ความรักของตนเองไม่ยั่งยืน เป็นเพราะว่าตนเองไม่มีความมั่นใจ

บุคคลใดที่มีเส้นเป็นลูกโซ่ ถึงการรักเล่น ๆ ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ นับว่ารุนแรงกว่าลูกคลื่น

บุคคลใดที่มีเส้นขาดแตก คือเส้น ๆ เดียวกัน แต่ขาดออกจากกันเป็นตอน ๆ เป็นเส้นที่ไม่ดี หมายถึงความหยุดชะงักหรือพลาดหวัง และจะมีเรื่องเกิดขึ้นในระยะที่เส้นนั้นขาดแตกออกจากกัน

บุคคลใดที่มีเส้นชีวิตขาดตอนใด หมายถึง ตอนนั้นจะเจ็บป่วยหนักหรืออาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ หรือเป็นช่วงที่ขาดผู้อุปการะในตอนนั้นก็ได้

บุคคลใดที่มีเส้นชีวิตทางมือซ้ายขาดแต่ขวายังอยู่ดี หมายถึงว่า คนนั้นจะมีการเจ็บป่วยหนัก แต่มีหวังเยียวรักษาให้หายได้

บุคคลใดที่มีเส้นชีวิตที่ขาดและตอนที่เส้นขาดนั้นมีเส้นจากเนินศุกร์ หรือเนินอังคารเล่นมาบรรจบด้วย จะต้องระมัดระวังให้มาก เพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อตนเองหรือชีวิตของตนขึ้นได้ เว้นแต่ในระยะตอนที่เส้นขาดนั้น เกิดมีเส้นขนานแนบอยู่ข้าง ๆ ระหว่างรอบที่ขาด ซึ่งจะนิยมเรียกกันว่าเป็นเส้นขาดต่อ ก็จะผ่อนหนักเป็นเบาลงได้มากทีเดียวและยังรับประกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะนั้น จะทำให้ผู้ที่เป็นเจ้าของมือไม่เป็นไร

บุคคลใดที่มีเส้นความคิดขาด หมายถึงเจ้าของมือ อาจจะเป็นโรคสมองเกิดขึ้นในระยะนั้นได้

บุคคลใดที่มีเส้นหัวใจขาด หมายถึงความรักจะหยุดชะงักหรือสิ้นสุดลง หรือคู่ครองจะตายจากหรือเจ้าของมือจะเป็นโรคเกี่ยวแก่หัวใจในระยะนั้น ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องพิจารณาดูให้ดีว่าในระยะนั้นจะมีเหตุการณ์ของเจ้ามือกำลังอยู่ในสถานใด ก็ให้จับข้อความได้ตรงกับเรื่อง ยกตัวอย่าง เช่น ในระยะนั้นกำลังติดพันรักใคร่กันอยู่ ก็ให้ทายว่าจะพลาดหวังจากความรักในครั้งนี้ หรือถ้าคู่ครองกำลังเจ็บป่วยอยู่ ก็ให้ทายว่าอาจจะเสียชีวิตได้ หรือถ้าเจ้าของมือป่วยเอง ก็ให้ทายว่าเป็นโรคเกี่ยวแก่หัวใจ เช่นนี้เป็นต้น และให้ระลึกถึงลักษณะของเส้นที่มีหลายเรื่องด้วยกัน ในเครื่องหมายเดียวกันด้วยทุกคราวไป เพราะความหมายของเส้นนี้จะมีเหตุเกิดขึ้นคล้ายกัน

บุคคลใดที่มีเส้นโชคขาด หมายถึงการอาภัพอับโชค ไร้ที่ทำมาหากินในระยะนั้น เช่นถูกพักราชการ การค้าอับเฉาลง

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์