วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

กรมอากาศยาน เปิดรับฟังความคิดเห็น ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ก่อนพัฒนาท่าอากาศยานลำปาง

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

           เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมืองลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ตามโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาและขยายท่าอากาศยานลำปาง โดยมีนายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกรมท่าอากาศยานได้พิจารณาเพิ่มศักยภาพของท่าอากาศยานลำปางให้เพียงพอต่อการรองรับปริมาณการขนส่งทางอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ซึ่งปัจจุบันนี้ท่าอากาศยานลำปางมีทางวิ่งกว้าง 30 เมตร ยาว 1,975 เมตร ตามมาตรฐานขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  ( ICAO ) จัดว่าเป็นทางวิ่งที่สามารถรองรับอากาศยานขนา 180 ที่นั่งที่สายการบินส่วนใหญ่นิยมใช้ได้ จึงเป็นข้อจำกัดที่สำคัญที่ทำให้ไม่สามารถพัฒนาท่าอากาศยานลำปางได้ นอกจากนี้ พื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งและพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่งยังมีขนาดไม่เป็นไปตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  ( ICAO ) แนะนำอีกด้วย ดังนั้น กรมท่าอากาศยาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบินและส่วนประกอบอื่นๆ ตลอดถึงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ เพื่อให้สามารถรองรับอากาศยานที่มีขนาดใหญ่ เช่น อากาศยานขนาด B737-800 และรองรับกิจกรรมด้านการขนส่งที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
               ท่าอากาศยานลำปางมีพื้นที่ใช้สอยเดิมอยู่ที่ 509 ไร่ 72 ตร.วา แต่การพัฒนาเพื่อขยายทางวิ่งให้เป็นความกว้าง 45 เมตร ยาว 2,100 เมตร รวมไปถึงการก่อสร้างอาคารหลังใหม่จำเป็นจะต้องใช้พื้นที่เพิ่มขึ้นอีก 674 ไร่ ดังนั้นกรมท่าอากาศยาน จึงต้องเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็น (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) จากประชาชนที่มีที่อยู่อาศัย อยู่โดยรอบท่าอากาศยานลำปาง และเป็นเจ้าของที่ดินเดิมที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาท่าอากาศยานลำปางในครั้งนี้จำนวน  245 ราย รวมทั้งเจ้าของที่พักอาศัยในระยะ 500 เมตร ที่อาจจะได้รับกระทางเสียง เข้ารับฟังและแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อหาทางเลือกการพัฒนาใน 3 วิธี คือ
1.เลือกที่จะก่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางวิ่ง และพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่นพร้อมติดตั้งระบบสนับสนุนความปลอดภัยทางการบิน ให้ปลอดภัยตามมาตรฐาน
2.ขยายทางวิ่งจากเดิม 1,975 เมตร คูณ 30 เมตร เป็นระยะทาง 2,100 เมตร คูณ 45 เมตร หรือ
3.ขยายระทางวิ่งให้เป็น 2,500 เมตร คูณ 54 เมตร
 ทั้งนี้ ก็เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดลำปางให้ไปสู่การเป็นเมืองที่หน้าอยู่ เป็นนครแห่งความสุขและพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยว ที่มาเดินทางมาเที่ยวชมแหล่งโบราณสถาน สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และติดต่อธุรกิจด้านอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรม ซึ่งการพัฒนาทั้ง 3 ด้านนี้ในอนาคตข้างหน้ายังจะเป็นเศรษฐกิจหลักของจังหวัดลำปางอีกด้วย และจะสร้างเม็ดเงินอันมหาศาลให้กับจังหวัดลำปางต่อไปในอนาคต  

Share:

1 ความคิดเห็น:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์