วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ประมงลำปางหนุนเกษตรกรเลี้ยงปูนาสร้างอาชีพ หวังต่อยอดผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์แจ้ห่ม เป็นต้นแบบน้ำปู๋ปูนาปลอดภัย

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่าตามนโยบายกรมประมงด้านการส่งเสริมพัฒนาภาคการประมงระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ประมงจังหวัดได้วางแผนงานตามโครงการการสร้างรายได้เสริมจาการเลี้ยงปูนาและการเพิ่มมูลค่าสินค้าแปรรูปจากปูนา เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เป็นการส่งเสริมต่อยอดการสร้างรายได้ให้เกษตรกร ที่ทำเกษตรปลอดภัย และได้ผลผลิตปูนาจากนาข้าวมาทำผลิตภัณฑ์น้ำปู เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมายาวนาน โดยเฉพาะที่อำเภอแจ้ห่ม หรือน้ำปูแจ้ห่มเป็นที่รู้จักในท้องตลาด แต่ยังขาดการส่งเสริมให้ “ปูนา” เป็นสัตว์ ประมงที่สร้างรายได้อย่างจริงจังในวงกว้าง

 


ขณะเดียวกันที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฎลำปาง ก็มีผลงานวิจัยเชิงพัฒนาหลายอย่างเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำปู แจ้ห่ม และ การแปรรูปปูนา เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆหลากหลาย และมีคุณภาพมาตรฐานยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้อย่างน่าสนใจ สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการตลาดที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ ในกลุ่มธุรกิจร้านส้มตำ หรือผลิตภัณฑ์ต้องการปูนาเป็นวัตถุดิบปรุงอาหาร จึงให้ความสำคัญกับการต่อยอดการพัฒนาให้เกษตรกรที่ทำน้ำปูเป็นอาชีพอยู่แล้ว หันมาเลี้ยงปูนาปลอดภัย สร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม  โครงการนี้ส่งเสริมการเลี้ยงปูนาเป็นอาชีพ ในกลุ่มเกษตรกรทุกอำเภอที่มีความตั้งใจ สนใจเลี้ยงปูนา 200 ราย โดยเริ่มโครงการ เลี้ยงปูนาต้นแบบที่อำเภอแจ้ห่ม เนื่องจากมีเกษตรกรบางรายเริ่มเลี้ยงปูนา เป็นอาชีพเพื่อส่งขายให้กับกลุ่มชาวบ้านผู้ผลิตน้ำปู อยู่แล้ว และผู้สนใจรายใหม่มาเข้าร่วมโครงการรวม 40 ราย  ส่วนที่เหลือ คัดเลือกเกษตรกรอำเภอละ 15 ราย โดยเกษตรกรในโครงการจะได้รับพ่อแม่พันธุ์ปูจำนวน 100 คู่ หรือ 200 ตัว พร้อมกระชังเลี้ยงปูนา และอาหารแบบเกษตรปลอดภัย เป็นการเริ่มต้น จากนั้นให้เกษตรกรเรียนรู้การดูแล ขยายพันธุ์ เพิ่มผลผลิตต่อเนื่อง

 

“โครงการนี้เราเน้นการเลี้ยงปูนาท้องถิ่น โดยทางประมงจังหวัดจะซื้อพ่อแม่พันธุ์ปูนาจากเกษตรกรที่แจ้ห่ม และปูนาจากแปลงนาขอเกษตรกรที่มีปูนาท้องถิ่น จำนวนมาก มาให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำไปเลี้ยง จากนั้นก็จะมีโครงการอบรมการเลี้ยงปูนา และการแปรรูป ปูนา ให้กับเกษตรกรในโครงการให้สามารถประกอบอาชีพต่อยอดจากการเลี้ยงปูเป็นการสร้างและเชื่อมโยงอาชีพแบบครบวงจร จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ ให้เกิดการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ยั่งยืน” นายเสรี กล่าว

 

นอกจากนี้ยังมีแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้และการตลาดการประชาสัมพันธ์ให้ อาชีพการเลี้ยงปูเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เพื่อต่อยอดไปสู่การสนับสนุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เช่น กิจกรรม กินปูดูนา ที่อำเภอแจ้ห่ม เป็นโครงการตัวอย่าง การเชื่อมโยงเกษตรและการท่องเที่ยว วัฒนธรรมเข้าด้วยกัน มีการจัดประกวดแข่งขัน สุดยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูนา การสร้างยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเปลี้ยงปู นำเที่ยวเส้นทางกินปูดูนา รวมถึงกิจกรรมนิทรรศการ และการส่งเสริมการเลี้ยงปูนาเป็นอาชีพ การเพาะพันธุ์ปูนาและสร้างอาชีพจากการทำอุปกรณ์เลี้ยงปูนาขาย เพื่อขายผลแบบยั่งยืน สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดลำปางอีกกิจกรรมหนึ่งด้วย

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์