วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563

คุยเฟื่องเรื่องศาสตร์สัมพันธ์ วันที่ 18 - 24 สิงหาคม 2563

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

มือผสม เส้นความคิดควรจะตรงและยาวเฉียงลงเล็กน้อย เพราะเป็นมือจำพวกคิดก็ได้ ทำก็ได้ หากจะมีเส้นความคิดเป็นไปอย่างอื่นก็ไม่ขัดข้อง เพราะเป็นมือที่อนุโลมไปได้ทุกอย่าง ถ้าเส้นความคิดตรงก็หนักไปในทางกระทำ ถ้าเส้นความคิดโค้งก็หนักไปทางความคิด คือคิดมากกว่าทำดังที่กล่าวมาแล้วในคุณภาพของเส้น

นักดูลายที่ดีจะต้องพิจารณาเส้นความคิดนั้นให้ถี่ถ้วน ต้องพยายามค้นหาเครื่องหมายที่ร้าย เนื่องมาจากโรคภัย เช่น รอยขาดแตก เกาะหรือจุดบนเส้นชีวิตด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูเส้นอื่น ๆ ประกอบด้วย เส้นสุขภาพ ซึ่งจะได้พูดถึงกันต่อไป เครื่องหมายที่ไม่ดีก็เป็นการแน่ใจได้ว่าเหตุการณ์ภายนอกกำลังทำลายสมองให้เสื่อมทรามลงไป แม้เส้นความคิดที่ดีก็จะทำนายให้ดีเต็มที่มิได้

บุคคลใดที่มีเส้นความคิดตรงงาม โดยไม่ยาวไปถึงริมฝ่ามือ ประกอบด้วยการขนานกับเส้นหัวใจ เป็นคนที่มีปัญญาดี มีปฏิบัติภาณไหวพริบ และกำลังใจเข้มแข็ง มีความอดทนในการต่อสู้ที่ดี

บุคคลใดที่มีเส้นความคิดตรงและยาวไปจดริมฝ่ามือ เป็นคนเห็นแก่ตัวแต่เป็นคนที่มีความฉลาดดี แต่เป็นคนที่ไม่มีอุดมคติ ซึ่งจะเป็นคนที่ปล่อยให้จิตใจล่องลอยไปตามน้ำอยู่เสมอ

บุคคลใดที่มีเส้นความคิดยาวเพียงกลางฝ่ามือ มักเป็นคนประสาทพิการ

บุคคลใดที่มีตอนต้นเส้นความคิดตรงเนินเสาร์โค้งขึ้น มักจะเป็นโรคหืด หรือความไข้ที่มีอาการหอบประจำตัวที่รักษาไม่ค่อยหาย

บุคคลใดที่มีเส้นความคิดยาว ฉลวยลงระหว่างเนินอังคารสูง กับเนินจันทร์ต่อกันเป็นเส้นความคิด แสดงถึงเป็นคนที่มีสติปัญญาลึกซึ้งสุขุม แต่ถ้ายาวจนเข้าเขตเนินจันทร์แม้แต่น้อย ก็จะเกิดมีความนึกฝันถ้ายิ่งโค้งต่ำลงไปมากก็ยิ่งเป็นคนนึกฝันฝันมากยิ่งขึ้น

บุคคลใดที่มีเส้นความคิดโค้งลง และเป็นลูกคลื่น บุคคลผู้นั้นมักจะเป็นโรคประสาทใกล้ไปในทางวิกลจริต

บุคคลใดที่มีเส้นความคิดโค้งลง จนจดเนินจันทร์ แต่มีเส้นโชคและเส้นอาทิตย์ดีในมือสตรีผู้หนึ่ง ซึ่งมีชื่อเสียงรุ่งโรจน์ว่า เป็นนักไวโอลินมือดี เมื่ออายุ 14 ปี และมีใจฝักใฝ่ไปในทางความรักและกามอารมณ์

บุคคลใดที่มีเส้นความคิดโค้ง งอดังรูปเบ็ดตกปลา โดยโค้งลงเข้ามาเกือบจดเส้นชีวิต เป็นคนที่ขี้ขลาดทำอะไรหรือสิ่งใดก็ไม่สำเร็จ

บุคคลใดที่มีเส้นความคิดคดไปคดมา และมีเส้นสุขภาพแยกออกจากเส้นชีวิต เป็นคนที่อ่อนแอและมักจะเป็นลมง่าย ฉะนั้นจะต้องระวังตัวเองให้มาก

บุคคลใดที่มีเส้นความคิดคดงอ เป็นคนที่หยุมหยิมอารมณ์หงุดหงิดง่ายใจร้อน ควบคุมตนเองไม่ได้ไม่เยือกเย็นพอ ระบบประสาทก็ไม่ค่อยดีอย่างมาก

บุคคลใดที่มีเส้นความคิดสั้น และมีรูปสามเหลี่ยมปลายเส้นชีวิตเส้นหัวใจเป็นจุดๆ เป็นคนที่ช่างพูดและเกิดอันตรายได้ สาเหตุมาจากการพูดพล่อย ๆ หรือพูดไม่คิดนั่นเอง

บุคคลใดที่มีเส้นความคิดหนาเทอะทะไม่เรียบ เป็นคนที่ประสาทตึงเครียดจะใช้ความคิดมากไม่ได้

บุคคลใดที่มีเส้นความคิดกับเส้นสุขภาพเป็นคลื่น มักเกี่ยวกับธาตุพิการ โรคปวดศีรษะเป็นประจำ

ในสัปดาห์หน้ามาพบกันใหม่ ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุข สวัสดีครับ

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์