วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ศาลจังหวัดลำปางเชิญร่วมโครงการ “ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง”

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ศาลจังหวัดลำปาง ชวนร่วมโครงการ “ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง” ทางเลือกของประชาชนยุติข้อพิพาทไม่ต้องฟ้องคดี สะดวก รวดเร็ว ลดเวลาแลค่าใช้จ่าย

ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลจังหวัดลำปางได้จัดโครงการ “ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง ประจำปี 2563”  เพื่อให้คู่กรณีที่มีข้อพิพาท สามารถนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนที่จะฟ้องคดี เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีข้อพิพาทมีทางเลือกในการยุติข้อพิพาทโดยไม่ต้องฟ้องคดี ลดภาระค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดี ช่วยยุติข้อพิพาทด้วยความสะดวก รวดเร็ว ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกันของประชาชนในสังคม และช่วยลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ศาล ประเภทคดีที่เข้าสู่โครงการ ได้แก่

ข้อพิพาททางแพ่ง 1) ข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินที่มิใช่ข้อพิพาทเกี่ยวด้วยกรรมสิทธิ์  2) ข้อพิพาทระหว่างทายาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดก 3) ข้อพิพาทอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา 4) ข้อพิพามอื่นนอกจากการ 1 – 3 ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกินจำนวนตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

ข้อพิพาททางอาญา 1) ความผิดอันยอมความได้  2) ความผิดลหุโทษตามมาตรา 390 มาตรา 391 มาตรา 392 มาตรา 393 มาตรา 394 มาตรา 395 และมาตรา 397 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษอื่นที่ไม่กระทบต่อส่วนรวมตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

โดยผู้ปะสงค์เข้ารวมโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนที่จะฟ้องคดี สามารถยื่นได้ 4 ช่องทาง ได้แก่ 1) ยื่นคำขอด้วยตนเอง 2) ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ 3) ยื่นคำขอทาง E-mail : [email protected]และ 4) ยื่นคำขอผ่านทาง QR Code (คิวอาร์โค้ด)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โทร.061-137-3935, 054-265-126-8 โทรสาร 054-820-069
                                                                                                                                                                                          ยื่นคำขอผ่าน QR CODE

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์