วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ชาวบ้านตำบลนาโป่ง อ.เถิน เดือดร้อนหนัก ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ ต้องซื้อจากประปาภูมิภาค วอนหนวยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเร่งด่วน

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ชาวตำบลนาโป่ง อ.เถินประสบภัยแล้งหนัก โรงเรียนห้วยแก้ววิทยาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ต้องซื้อจากประปาภูมิภาคอำเภอเถินให้นักเรียนใช้ตลอดปี ยังไม่มีหน่วยงานใดช่วยเหลือ ชาวบ้านวอนผู้มีจิตกุศลช่วยเหลือ เชิญนายกสมาคมน้ำบาดาลไทย ค้นหาแนวขุดเจาะบาดาลลึกกว่า 200 เมตร ตรวจพบจุดดึงน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้สำเร็จแต่ยังขาดงบประมาณดำเนินการ

นายสุศักดิ์ ติมาลาศักดิ์ ชาวบ้าน ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง เผยว่า หลังจากที่ชาวบ้านตำบลนาโป่งประสบภาวะภัยแล้ง ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคมาเกือบสิบปี เนื่องจากที่ผ่านมา หน่วยงานรัฐเข้ามาสำรวจขุดเจาะน้ำบาดาลทั้งตำบล มากกว่า 75 จุด แต่ไม่พบแหล่งน้ำใต้ดินในระดับที่ขุดเจาะบาดาลได้ ขณะที่ประปาหมู่บ้านก็มีน้ำในช่วงฤดูฝนเพียงสองถึงสามเดือนเท่านั้น  ชาวบ้านต้องขนน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ และซื้อน้ำจากประปาภูมิภาคอำเภอเถิน และซื้อน้ำถังจากเอกชนมาบริโภคทั้งปี ล่าสุดจนจึงได้หารือไปยัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รู้จักกัน คือนาย จินต์ ถาคำฟู เพื่อหาทางช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัยแล้งอย่างจริงจัง ซึ่งนายจินต์ ถาคำฟูได้เชิญให้ นายกสมาคมน้ำบาดาลไทยผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำบาดาล ที่มีชื่อเสียงจากการขุดเจาะน้ำบาดาลช่วยเหลือเด็กติดถ้ำหลวงที่เชียงราย เข้ามาสำรวจ เพื่อหาแนวขุดเจาะบาดดาลในพื้นที่ตำบลบ้านนาโป่ง โดยเริ่มที่โรงเรียนบ้านนาเบี้ย เป็นแห่งแรก ปรากฏว่าสามารถหาจุดที่มีน้ำใต้ดินได้ แต่ต้องขุดเจาะลงไปลึกกว่า 200 เมตร ขณะนี้ทำสำเร็จแล้ว ชาวบ้าน ทั้งตำบล จังขอให้ขยายพื้นที่สำรวจไปยังโรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนหนักเช่นเดียวกัน ขณะนี้ได้เริ่มสำรวจไปแล้ว แต่ยังไม่มีงบประมาณดำเนินการ

นายสมคิด นาคกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแก้ววิทยา เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ตนเข้ามาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ทางโรงเรียนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มและน้ำใช้ในโรงเรียนมาทุกปี แต่ในปีนี้ แล้งหนักมาก เนื่องจากประปาหมู่บ้านไม่มีน้ำส่งมายังโรงเรียนได้ ส่วนน้ำในบ่อเก็บน้ำฝนด้านหลังโรงเรียนก็ไม่มีน้ำเพียงพอจะสูบขึ้นไปเข้าระบบถังกรองได้ น้ำที่ขนจากแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นน้ำขุ่นมากไม่สะอาด ทางโรงเรียนจึงต้องซื้อน้ำจากการประปาภูมิภาคอำเภอเถินวันละอย่างน้อย 1 เที่ยว มาให้นักเรียนใช้ซึ่งทางโรงเรียนมีแต่บริหารการศึกษา แต่ไม่มีงบประมาณจัดซื้อน้ำอุปโภคในโรงเรียน เมื่อทางโรงเรียนทราบข่าวว่าที่โรงเรียนนาเบี้ย มีผู้เชี่ยวชาญมาสำรวจและสามารถขุดเจาะบาดาลได้ จึงอยากให้โรงเรียนห้วยแก้ววิทยามีน้ำบาดาลใช้บ้าง
“ผมได้ยินข่าวมาว่าโรงเรียนบ้านนาเบี้ยเจาะน้ำได้  เป็นความโชคดีที่ไปงานศพในหมู่บ้าน นั่งติดกับท่าน สจ.จินต์ ถาคำฟู ซึ่งได้คุยถึงเรื่องนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านหาทางขยายการสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล ตามที่นายกสมาคมบาดาลไทยมาทำที่บานนาเบี้ยสำเร็จ จึงเกิดความร่วมมือกันอย่างไม่เป็นทางการ และยังไม่มีงบประมาณ แต่ ทางท่านสจ.จินต์บอกว่าจะประสานงบประมาณมาช่วยสนับสนุน และทางโรงเรียนจะระดมทุนจากผู้มีจิตสาธารณะกุศลตั้งเป็นกองทุนอีกทางหนึ่ง  

ผอ.โรงเรียนห้วยแก้ววิทยาระบุว่า เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ทางโรงเรียนเองได้เปิดบัญชีธนาคาร ชื่อ บัญชี เงินบริจาคเพื่อเจาะน้ำบาดาลและผลิตน้ำดื่มโรงเรียนห้วยแก้ววิทยา (ธนาคารออมสิน เลขที่ 020335116248 )เพื่อ ขอรับการสนับสนุนโครงการขุดเจาะบาดาลดังกล่าว ซึ่งยังไม่มีข้อสรุปว่าใช้งบประมาณเท่าไร แต่ทางโรงเรียนมีคณะกรรมการทั้งภานอกและในโรงเรียนมาช่วยดูแลตรวจสอบการใช้จ่าย ขณะนี้ผู้มีจิตสาธารณะกุศลได้บริจาคเงินส่วนตัวมาสมทบทุนในบัญชีเบื้องต้นแล้ว หากก่อสร้างเสร็จจะปิดรับเงินบริจาค

นายจินต์ ถาคำฟู ส.อบจ.ลำปาง เผยว่า ตนได้ประสานขอให้นายสุทิน ไชยชมพูนายกสมาคมน้ำบาดาลไทยซึ่งเชี่ยวชาญการหาแหล่งน้ำบาดาลพื้นที่ในเขตแล้งภูเขา และไม่มีน้ำใต้ดิน มาช่วยสำรวจหาจุดที่พบแหล่งน้ำใต้ดิน ซึ่งขณะนี้พบแล้ว สามารถขุดเจาะได้ แต่ต้องขุดลงไปลึกมากกว่า 200 เมตร ด้วยเครื่องมือที่มีศักยภาพสูง ส่วนงบประมาณนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างประสานขอจากภาครัฐที่ยังพอจะมีงบประมาณช่วยเหลือกรณีความเดือดร้อนพิเศษเข้ามา ขุดเจาะน้ำให้ชาวตำบลนาโป่งได้มีน้ำใช้ในครัวเรือนให้สำเร็จ เบื้องต้นขอเริ่มที่โรงเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเด็กนักเรียนเป็นอันดับแรก


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์