วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ปภ.และหน่วยงานในจังหวัดลำปาง เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยแบบบูรณาการ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

          วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ภายในศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง นายก่อพงษ์  โกมลรัตน์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  นายเชษฐา  โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งตัวแทนส่วนราชการในจังหวัดลำปาง ร่วมกันปล่อยขบวนทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัย ซึ่งส่วนหนึ่งได้ส่งไปช่วยเหลือเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง  ซึ่งในช่วงวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ได้จัดการการฝึกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือ Emergency Operation Centre : EOC  ซึ่งการฝึกดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต รวมถึงหน่วยงานเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องในการรองรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2563 นอกจากนี้ยังเป็นการทดสอบการปฏิบัติงาน และประเมินความพร้อมด้านบุคคล ทรัพยากร สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การพัฒนาระเบียบปฏิบัติประจำ ที่สอดคล้องและเหมาะสม รวมทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การปฏิบัติงานของหน่วยงานเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป

 ทางด้านนายเชษฐา  โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ ในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัย ดังนั้นกรมป้องกันฯซึ่งมี 18 ศูนย์เขต ทั่วประเทศจึงจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องมือแบบบูรณาการ ซึ่งที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ที่ประสบปัญหาอุทกภัยอยู่ในขณะนี้  ได้ส่งเครื่องมือและกำลังพลเข้าไปช่วยพื้นที่แล้ว โดยเฉพาะรถสูบน้ำ รถขนของ  ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่คือทหาร ส่วนราชการและอาสามูลนิธิต่างๆ ร่วมกันหากมีสาธารณภัยก็จะบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึง

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์