วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563

นิเทศศาสตร์ มร.ลป. จัดเวทีเสวนาการจัดการปัญหาฝุ่นควันไฟป่า


จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

  

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มร.ลป. ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง (ทส.) ได้จัดเวทีเสวนา สรุปการสังเคราะห์ข้อมูลการจัดการปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน จังหวัดลำปาง โดยมุ่งเน้นนำเสนอผลการสังเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมเวที ซึ่งมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย นายจักรพงษ์ บัวกล้า หัวหน้าโครงการวิจัย ได้ นำเสนอ ผลการสังเคราะห์ข้อมูลการจัดการปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดลำปาง 3 ระดับ ได้แก่ 1 ระดับชุมชนต้นแบบ 2 ระดับชุมชนเครือข่าย 3 ระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำปาง

 

นอกจากนี้ยังมีการหารือเพิ่มเติม เรื่องการวางแผนจัดตั้ง "ศูนย์วิจัยนวัตกรรมชุมชน การจัดการทรัพยากร กรณีศึกษา การจัดการปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน จังหวัดลำปาง" ต่อไป โดยมี อาจารย์ ดร.ชุตินิษฐ์ ปานคำ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ณ ห้องประชุมธันยรัตน์ ชั้น 8 อาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

 

ซึ่งในการเสวนาครั้งนี้ มีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม อาทิ สำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ทีมวิจัยชุมชน โครงการ "ศูนย์วิจัยนวัตกรรมชุมชน การจัดการทรัพยากร กรณีศึกษา การจัดการปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน จังหวัดลำปาง" และตัวแทนจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้แก่นายชาญ  อุทธิยะ  พี่เลี้ยงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 2 จังหวัดลำปาง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 จังหวัดลำปาง สำนักบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ จังหวัดลำปาง  และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  ตลอดจนตัวแทนชุมชนจากพื้นที่ขยายผล 9 ชุมชน พร้อมทั้งนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จำนวน 40 คน ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมเพื่อศึกษาเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการถอดบทเรียน รวมถึงกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลชุมชนด้วย

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์