วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563

โนอึล ไม่มีผลน้ำในสองเขื่อนใหญ่ ปริมาณเพิ่มแค่เล็กน้อย

 

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์ 

ผอ.โครงการส่งน้ำฯสุดเสียดาย พายุโชนร้อนโนอึลผ่านลำปางแค่หาง ปริมาณน้ำฝนที่ไหลลงสู่เขื่อนสองวันมีไม่ถึง10 เปอร์เซ็นต์ ช่วงนี้ขอวอนประชาชนให้วะมัดระวังการใช้น้ำเพราะต้องรอไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม อาจมีพายุลูกใหม่เข้ามาทำให้สถานการณ์ดีขึ้น 

                  นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมาเปิดเผยว่า หลังพายุโซนร้อนโนฮึลที่พัดผ่านเข้ามายังประเทศไทยทั่วทุกภาค ซึ่งในส่วนของจังหวัดลำปาง เราคาดหวังว่าอิทธิพลของพายุลูกดังกล่าวจะทำให้มีปริมาณน้ำฝนไหลเข้าสู่เขื่อนกิ่วลม- เขื่อนกิ่วคอหมา ซึ่งเป็นสองเขื่อนหลักในการบริหารจัดการน้ำไปสู่ประชาชนในช่วงฤดูแล้งนั้น แต่ผิดคาดเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมามีน้อยมาก โดยสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งขนาดใหญ่และกลาง ขนาดเล็กมีปริมาณกักเก็บน้ำในอ่างขนาดใหญ่ทั้งสองอ่าง มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 276.51 ล้าน ลบ.ม. แต่ปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม 154.84 ล้าน ลบ.ม. หรือ 56.00 เปอร์เซ็นต์  แยกเป็นเขื่อนกิ่วลม มีน้ำในอ่างอยู่ 106 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 52.14 ของความจุอ่าง ส่วนเขื่อนกิ่วคอหมาที่สามารถกักเก็บน้ำได้มากถึง 170 ล้าน ลบ.ม.แต่ปัจจุบันมีน้ำอยู่เพียง 99.46 ล้าน ลบ.ม.หรือร้อยละ 58.41ของความจุอ่าง ส่วนอ่างขนาดกลางที่มีทั้งหมด 41 แห่ง สามารถจุน้ำได้รวม 382.70 ล้าน ลบ.ม. แต่ ณ วันที่ 20 กันยายน 2563 มีปริมาณน้ำรวม 176.01 ล้าน ลบ.ม.หรือร้อยละ 45.99 ของความจุอ่างทั้งหมด และอ่างขนาดเล็กที่มีทั้งหมดอยู่ 309 แห่ง สามารถจุน้ำได้รวม 216.03 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้ำเหลืออยู่เพียง129.54 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 59.96 ของความจุอ่างทั้งหมด


             ทั้งนี้ก็เพราะพายุโซนร้อนโนฮึลที่ทำให้ฝนตกลงมาใน 13 อำเภอของจังหวัดลำปางในช่าววันที่ 18-20 ก.ย. ที่ผ่านมา มีปริมาณไม่มากนัก ยังไม่เพียงพอต่อการกักเก็บน้ำใว้ใช้ในช่วงฤดูแล้วหน้านี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่หน้าเสียดายเป็นอย่างมาก เพราะเราคาดหวังว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนทั้งขนาดใหญ่ กลางและเล็กจะมีน้ำเพียงพออย่างแน่นอนก่อนหลังพายุฝนจะพัดผ่านไป แต่ก็ผิดคาดเราได้ปริมาณที่กักเก็บน้ำไว้น้อยมาก อย่างไรก็ตามเรายังมีเวลาไปจนถึงกลางเดือน ตุลาคมซึ่งอาจจะมีพายุฝนลูกใหม่ผ่านเข้ามา และสามารถที่จะกักเก็บน้ำได้มากกว่านี้

          ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา กล่าวต่ออีกว่า ดังนั้น ณ ขณะนี้จึงอยากขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างระมัดระวัง  แต่ก็ยังยืนยันว่า น้ำที่จะใช้บริโภคนั้นมีอย่างอย่างเพียงพอแน่นอน  ส่วนน้ำที่จะใช้ในการเกษตรนั้น ก็ต้องมาคำนวลดูก่อนว่าจะเพียงพอหรือไม่ แต่ทุกวันนี้ทางชลประทานก็บริหารจัดการน้ำไปสู่ประชาชนตอนล่างอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูทำนาแม้ว่าปริมาณน้ำจะมีน้อย แต่ทางชลประทานก็ยังสามารถบริหารน้ำได้อย่างคล่องตัว ยังยืนยันว่าประชาชนยังมีน้ำอุปโภคบริโภคที่เพียงพอต่อความต้องการอย่างแน่นอน

               

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์