วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563

อบจ.ลำปาง ส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดงาน “แม่แจ๋ม แจ่มแต้หนา”

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

บ้านแม่แจ๋ม...เป็นพื้นที่ถิ่นอาศัยของประชาชนหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้มาอาศัยอยู่ท่ามกลางขุนเขา อันสลับซับซ้อน มีสายน้ำไหลลัดเลาะผ่านกลางชุมชน ชุมชนบ้านแม่แจ๋มยังคงรักษาอัตลักษณ์ของตนเองไว้ได้เป็นอย่างดี จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง ด้วยภูมิประเทศอันโดดเด่น มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ภูมิทัศน์สวยงาม อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปสัมผัสบรรยากาศและวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของบ้านแม่แจ๋ม ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง อยู่เสมอ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว บำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและกระจายรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง “แม่แจ๋ม แจ่มแต้หนา” ในวันที่ 5 – 6 กันยายน 2563 ณ ลานกิจกรรมบ้านแม่แจ๋ม หมู่ที่ 1 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ชม...การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่า การแสดงดนตรีโฟล์คซอง การจัดนิทรรศการการท่องเที่ยว และเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นชื่อ อาทิ กาแฟ อราบิก้า100% ถั่วแมคคาเดเมีย น้ำพริกแมคคาเดเมีย ห่อหมกลาหู่ เป็นต้น 

เพื่อร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันงดงาม ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์อันโดดเด่นของชุมชนบ้านแม่แจ๋ม และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่คนในชุมชน

ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดลำปางและต่างจังหวัด เที่ยวงาน “แม่แจ๋ม แจ่มแต้หนา” วันที่ 5 – 6 กันยายน 2563 ณ ลานกิจกรรมบ้านแม่แจ๋ม หมู่ที่ 1 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง แล้วจะหลงรักบ้านแม่แจ๋ม หมู่บ้านเล็กๆ แหล่งท่องเที่ยวที่น่าหลงใหลอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง.

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์