วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ผู้ตรวจสำนักนายกฯ นำทีม กธจ.ลำปาง ติดตามความคืบหน้า ซ่อมแซมและปรับปรุง "บ้านหลุยส์ ทีเลียว โนเวนส์"

 


จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 63 นายธสรณ์อัฑฒ์  ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำปาง พร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ร่วมลงพื้นที่สอดส่องการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ติดตามผลความคืบหน้าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำ ซ่อมแซมและปรับปรุง "บ้านหลุยส์ ทีเลียว โนเวนส์" ในเขตท้องที่ชุมชนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง ซึ่งทางจังหวัดลำปางโดยสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ได้รับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มาใช้ในการดำเนินงานโครงการรวมกว่า 2,978,000 บาท ประกอบด้วยงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัย 2 ชั้น และงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน

โดยขณะนี้งานโครงการกำลังอยู่ในระหว่างระงับการดำเนินงานชั่วคราว เพื่อให้ทางสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในส่วนต่างๆ เสียก่อน เนื่องจาก “บ้านหลุยส์ ที. เลียวโนเวนส์” ถือเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 114 ปี เป็นสถาปัตยกรรมงานประณีตศิลป์ที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวสะท้อนรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ให้เห็นถึงอดีตที่รุ่งเรืองของเมืองลำปางในยุคสัมปทานป่าไม้


ภายหลังการดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลประวัติความสำคัญของอาคารบ้านหลุยส์ฯ แห่งนี้ ปัจจุบันทางสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ได้มีหนังสือแจ้งเห็นชอบให้ทางจังหวัดลำปาง สามารถดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุง "บ้านหลุยส์ ทีเลียว โนเวนส์" ต่อไปได้ โดยให้ดำเนินการตามที่ทางสำนักศิลปากรกำหนด เพื่อให้การซ่อมแซมถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์โบราณสถาน ซึ่งมีรายละเอียดสำคัญที่จะต้องดำเนินการ เช่น งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ให้ทำการซ่อมเปลี่ยนไม้ที่ชำรุด ทั้งการซ่อมผนังไม้ที่ตีตามแนวนอนซ้อนเกล็ดและตีไม้ทับผนัง การซ่อมแซมพื้นไม้ที่เป็นพื้นไม้เข้าลิ้น การซ่อมเปลี่ยนไม้เชิงชายไม้ฉลุ ต้องทำการซ่อมแซมด้วยเทคนิคเดิม ทั้งการต่อไม้ การเข้าเดือยไม้ รวมถึงขนาดไม้ที่ใช้จะต้องมีขนาดเท่าเดิม ส่วนงานซ่อมแซมไม้โครงหลังคาให้ทำการซ่อมอยู่กับที่และเปลี่ยนไม้ทีละตัวทั้งให้คงการต่อไม้ การเข้าเดือยไม้ในแบบลักษณะเดิม นอกจากนี้การเสริมกำลังโครงสร้างคานที่มีการตัดเสากลมออกเนื่องจากของเดิมผุกร่อน ให้ทำการเสริมคานและเสาเหล็กแล้วตีไม้หุ้ม เป็นต้น

สำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ในส่วนของงานไม้ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับอาคารบ้านพัก ทำการซ่อมแซมด้วยเทคนิคเดิม ทั้งการต่อไม้ การเข้าเดือยไม้ รวมถึงขนาดไม้ที่ใช้จะต้องมีขนาดเท่าเดิม และในส่วนของงานปูนให้ทำการซ่อมกะเทาะปูนที่เสื่อมสภาพออก แล้วให้ทำการฉาบซ่อมด้วยปูนหมัก ผิวภายนอกให้ทาทับด้วยสีระบายความชื้น (สีอะคริลิกพิเศษชนิดผิวฟิล์มพรุน) เป็นต้นทั้งนี้ ในการดำเนินการซ่อมแซมจะต้องมีการจัดทำแบบ Shop Drawing เกี่ยวกับองค์ประกอบทั้งหมด ระบุขนาด ระยะ ระดับ และตำแหน่งที่เสียหาย เสนอต่อกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนลงมือซ่อม พร้อมให้บันทึกภาพถ่ายก่อนการซ่อม ระหว่างซ่อม และหลังการซ่อม ไว้เป็นหลักฐานส่งให้กับเจ้าของงานและกรมศิลปากร

อย่างไรก็ตาม ในการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นจาก นายประทีป  ประคองวงศ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปางว่า ที่ผ่านมาโครงการฯ ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วจำนวน 1 งวดงาน ส่วนงานที่เหลือที่จะต้องดำเนินการหลังจากนี้ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้มีการประชุมร่วมกันก่อนการดำเนินงานอีกครั้ง โดยจะให้ภาคประชาชนกลุ่มเครือข่ายลำปางรักษ์เมืองเก่าได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อจะช่วยกันพิจารณาถึงความเหมาะสมในการซ่อมแซมและปรับปรุงสถาปัตยกรรมเก่าแก่ "บ้านหลุยส์ ทีเลียว โนเวนส์" ต่อไป

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์