วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563

จ.ลำปาง ออกตรวจสอบร้านค้าจำหน่าย ประทัด ดอกไม้เพลิง ช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำปาง สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมกันลงพื้นที่ออกตรวจสถานประกอบร้านจำหน่ายดอกไม้เพลิงในเขตอำเภอเมืองลำปาง จำนวน 5 ร้าน โดยให้คำแนะนำให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 36 (พ.ศ.2556) ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2556 เรื่องให้ดอกไม้เพลิงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

การลงพื้นที่ออกตรวจฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก ประเภทดอกไม้เพลิง ในเขตพื้นที่รอบตัวเมืองลำปาง ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ที่ได้สั่งให้มีการกวดขันควบคุมให้ร้านค้าผู้จำหน่าย ประทัด ดอกไม้เพลิง ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และให้ดูแลพื้นที่ควบคุมการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและการปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลเผาเทียนเล่นไฟ หรือลอยกระทง


สำหรับหลักเกณฑ์การตรวจฉลากสินค้าดอกไม้เพลิงนั้น สินค้าฯ ต้องจัดให้มีฉลากข้อความเป็นภาษาไทย หรือภาษาไทยกำกับภาษาต่างประเทศที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน ปิดหรือติดไว้ที่สินค้าหรือที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้า  

คู่มือสำหรับใช้ประกอบกับสินค้าหรือป้ายที่ติดตั้ง หรือแสดงไว้ที่สินค้า หรือที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้านั้น และมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1.ชื่อ/ประเภท/ชนิดของสินค้า

2.รายละเอียดผู้ประกอบธุรกิจ

(2.1)ชื่อผู้ผลิต หรือระบุเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน , สถานที่ประกอบการ

(2.2) ชื่อผู้สั่ง/ผู้นำเข้า หรือระบุเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน (แทนชื่อผู้สั่งหรือผู้นำเข้า) สถานประกอบการ , ประเทศที่ผลิต

3.ขนาด/มิติ/ปริมาณ/ปริมาตร/น้ำหนักของสินค้า

4.วิธีใช้

5.ข้อแนะนำในการใช้

6.คำเตือน

7.วัน เดือน ปี ที่ผลิต/วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ/วัน เดือน ปี ที่ควรใช้ก่อน และ

8.ราคาโดยระบุหน่วยเป็นบาท
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์