วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กฟผ.แม่เมาะ สื่อลำปางเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก จ. ประจวบคีรีขันธ์ แหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านพลังงานภาคกลางตอนล่าง

 

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ทีมประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้า และเหมืองแม่เมาะ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จ.ลำปาง ได้นำคณะสื่อมวลชนจาก จ.ลำปาง เข้าศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแก และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์  โดยมี ว่าที่พันตรีอำนาจ ยอดเจริญ หัวหน้าแผนกโรงไฟฟ้าทับสะแก และ นายพีชวิชญ์ พิริยะสงวนพงศ์ ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ทับสะแก ให้การต้อนรับและบรรยาย แนะนำ กฟผ.ทับสะแก  ให้การต้อนรับ

สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแก เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า รวมเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ 4 ชนิด แห่งแรกของประเทศไทย เพื่อวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและการผลิตไฟฟ้า เซลล์แสงอาทิตย์ที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนรองรับนโยบาย Energy 4.0 ของกระทรวงพลังงาน  รวมทั้งมีศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านพลังงานแห่งใหม่ของภาคกลางตอนล่าง

 

          โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแก ได้เปิดตัวขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 มีขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์  โดย กฟผ. ต้องการสร้างให้เป็นแหล่งศึกษาและวิจัยประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ได้ติดตั้งเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ถึง 4 ชนิด ไว้ในพื้นที่เดียวกันแห่งเดียวในประเทศไทย รวมจำนวน 65,688 แผง ประกอบด้วย

ชนิดที่ 1 ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอน (Crystalline Silicon) ขนาดกำลังผลิต 1 เมกะวัตต์ โดยนำระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบถ่วงน้ำหนักด้วยน้ำมาติดตั้ง

ชนิดที่ 2 ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous Silicon) ขนาดกำลังผลิต 2 เมกะวัตต์

ชนิดที่ 3 ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดไมโครคริสตอลไลน์อะมอร์ฟัสซิลิคอน (Micro Amorphous Silicon) ขนาดกำลังผลิต 1 เมกะวัตต์

และชนิดที่ 4 ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสารประกอบของคอปเปอร์อินเดียมแกลเลียมไดเซเลไนด์ CI(GS)S (Copper Indium Galliam Di-Selenide) ขนาดกำลังผลิต 1 เมกะวัตต์


        โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดที่ 2 – 4 ใช้การติดตั้งแบบคงที่ โดย กฟผ. จะทำการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของเทคโนโลยีแต่ละชนิดว่ามีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ริมชายฝั่งทะเลที่มีภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยและฝนตกชุกตลอดทั้งปี เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นต้นแบบที่เหมาะสมของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ภาคใต้และพื้นที่ริมชายฝั่งทะเลทั่วประเทศ

ว่าที่พันตรีอำนาจ ยอดเจริญ หัวหน้าแผนกโรงไฟฟ้าทับสะแก  ยังได้เล่าถึงปัญหาอุปสรรคของการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ว่า ข้อจำกัดของพลังงานแสงอาทิตย์ก็คือ ในช่วงที่ฝนตกก็จะไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้  นอกจากนั้นในช่วงแรกได้มีปัญหาจากการติดตั้ง เนื่องจากได้ทางจีนเป็นผู้ติดตั้งให้ทั้งหมด ตามหลักแผงโซลาเซลล์จะมีอายุการใช้งาน  20-25 ปี แต่หลังติดตั้งได้เพียง 1 ปี  คุณภาพดรอปลงไปถึง 50 เปอร์เซ็นต์ จึงต้องเปลี่ยนแผงใหม่ไปเกือบ 10,000 แผงด้วยกัน  และยังพบว่ามีสัตว์เลื้อยคลานเข้าไปภายในและเสียชีวิตจำนวนมาก เพราะพื้นที่โดยรอบของเราเป็นป่าทั้งหมด แต่ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขให้ดีขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ส่วนศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก หรือ ศูนย์การเรียนรู้ “คิดดี” โดยออกแบบเป็นอาคารประหยัดพลังงาน พื้นที่ประมาณ 1,700 ตารางเมตร ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแก สำหรับเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านพลังงาน ภารกิจของ กฟผ. รวมทั้งประวัติความเป็นมาและสิ่งที่น่าภูมิใจของชุมชนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนผู้ที่สนใจได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานและชุมชนทับสะแกมากขึ้น โดยจุดเด่นของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้อยู่ที่โรงภาพยนตร์ 4 มิติ และการนำเสนอข้อมูลความรู้ด้านพลังงานในรูปแบบของสวนสนุก ซึ่งใช้ตัวการ์ตูนเป็นตัวแทนของพลังงานธรรมชาติที่จะสร้างความน่าสนใจและแรงบันดาลใจเชิงบวกให้กับผู้เข้าชม


ภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ ประกอบด้วย 7 โซน

โซนที่1 โซนโถงคิดดี ส่วนต้อนรับ โดยน้องมาสคอต พร้อมข้อความสร้างแรงบันดาลใจในการทำสิ่งดีๆ โดยเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัว

โซนที่ 2 โซนพลังงานคือชีวิต เป็นโรงภาพยนตร์ 4 มิติ ตื่นตาตื่นใจกับการค้นพบต้นกำเนิดของแหล่งพลังงานต่างๆ ในโลกสู่พัฒนาการการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยรวมถึงการสร้างสรรค์ พลังงานหมุนเวียนเพื่อสร้างชุมชนและโลกที่น่าอยู่

โซนที่ 3 โซนโลกแห่งพลังงาน ร่วมค้นหาคำตอบว่า “ไฟฟ้ามาจากไหน” เรียนรู้ประเภทโรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า สนุกสนานกับโมเดลโรงไฟฟ้าและกระบวนการผลิตไฟฟ้าแบบครบวงจร

โซนที่ 4 โซนสวนสนุกพลังงาน สวนสนุกที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 4 ประเภท ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ และพลังงานชีวมวล

โซนที่ 5 โซนหมู่บ้านทับสะแก เรียนรู้วิถีชีวิตชาวทับสะแก เรื่องราวของทับสะแก ภาพสะท้อนมุมมองชาวทับสะแก จากคำถามที่ว่า “อยากให้อนาคตของชาวทับสะแกเป็นอย่างไร”

โซนที 6 โซนเปลี่ยนเราเปลี่ยนโลก ช่วยกันสร้างหมู่บ้านพลังงานสะอาด ผ่านกิจกรรมระบายสีน้องคิดดี พร้อมผองเพื่อน เคลื่อนไหวด้วยเทคนิคพิเศษ

โซนที่ 7 โซนจุดชมวิว ชมทุ่งเซลล์แสงอาทิตย์ผ่านกล้องส่องทางไกล สอดแทรกความรู้ เรื่องประเภทของเซลล์แสงอาทิตย์ ผ่านวีดิทัศน์


กฎระเบียบการเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก รูปแบบ New normal เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้เข้าชม ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ทับสะแก เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เข้าชมฟรี ติดต่อสอบถามได้ที่ 032-906003 หรือ 032-906004

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์