วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

สรุปยอดผู้สมัครรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบจ.ลำปาง รวม 107 ราย แยกเป็นผู้สมัครนายกฯ 7 ราย และสมาชิกสภาฯ 100 ราย สมัครครบทั้ง 30 เขตเลือกตั้ง

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

          หลังจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้เปิดรับสมัครผู้สมัครนายก และสมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เมื่อวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา เป็นเวลา 5 วัน ซึ่งผลสรุปยอดผู้สมัคร ปรากฎว่ามีผู้มาสมัครทั้งหมดรวม 107 ราย แยกเป็น ผู้สมัครนายก อบจ.ลำปาง 7 ราย คือ เบอร์ 1 น.ส.ตวงรัตน์ โล่สุนทร  เบอร์ 2 นายประยูร แก้วเดียว เบอร์ 3 นายบุญประสงค์ มิ่งเชื้อ เบอร์ 4 นายดาชัย เอกปฐพี เบอร์ 5 นายศุภภัทร มานะทัศน์ เบอร์ 6 นายจินณ์ ถาคำฟู และเบอร์ 7 นายสุนทร ใจแก้ว   ส่วนผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.ลำปาง มีทั้งหมด 100 คน ซึ่งมีผู้สมัครลงครบทั้ง 30 เขตเลือกตั้ง

          ตามรายชื่อดังนี้

          1.อำเภอเมืองลำปาง 9 เขตเลือกตั้ง  
                     2.อำเภอเกาะคา 3 เขตเลือกตั้ง             3.อำเภอเถิน 2 เขตเลือกตั้ง 


            4.อำเภอสบปราบ 

            5.อำเภอแม่พริก
    
            6.อำเภอเสริมงาม


    
                7.อำเภอห้างฉัตร 2 เขตเลือกตั้ง


                8.อำเภองาว 2 เขตเลือกตั้ง


                9.อำเภอแจ้ห่ม 2 เขตเลือกตั้ง


                10.อำเภอเมืองปาน

                11.อำเภอวังเหนือ 2 เขตเลือกตั้ง

 

                12.อำเภอแม่เมาะ 2 เขตเลือกตั้ง                  13.อำเภอแม่ทะ 2 เขตเลือกตั้ง 


          สำหรับบรรยากาศการหาเสียงของผู้สมัคร เริ่มมีการติดตั้งป้ายหาเสียงกันแล้วในหลายจุด  และมีผู้สมัครออกเดินหาเสียงตามพื้นที่ต่างๆบ้างแล้ว  เช่น น.ส.ตวงรัตน์ โล่สุนทร ผู้สมัครนายก อบจ.ลำปาง เบอร์ 1 ได้เดินออกหาเสียงที่ตลาดเก๊าจาว และกาดกองต้า พร้อมกับผู้สมัคร ส.อบจ.บางส่วน  ด้านนายดาชัย ก็ได้มีการออกเดินหาเสียงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยได้ออกพบปะพี่น้องประชาชนที่ตลาดเช้าบ้านฟ่อน  และเดินสายติดตั้งป้ายหาเสียงในเขต อ.เมืองลำปาง  พร้อมกับทีมผู้สมัคร ส.อบจ.ของกลุ่มพลังลำปางด้วย

          โดยเมื่อวันที่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นายสมเกียรติ ตันตระกูล ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายธีรวัฒน์ สินธุบุญ นายกมล ชัยกันทะ คณะกรรมการฯ  และนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการประจำอำเภอ ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งทั้ง 13 อำเภอ 30 เขตเลือกตั้ง โดยได้มีการหารือและเสนอแนะถึงวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์