วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เตรียมจัดงานประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก อย่างยิ่งใหญ่ วันที่ 27 - 29 พ.ย. 63 นี้ ขอความร่วมมือเข้มมาตรการป้องกันโควิด

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

จังหวัดลำปาง เตรียมจัดงานประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2563 ณ สถานปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง เพื่อระลึกถึงคุณงามความดี คำสอนหลวงพ่อเกษม เขมโก ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง โดยกิจกรรมภายในงาน มีดังนี้
          วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ชมขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะหลวงพ่อเกษม เขมโก แบบโบราณที่หาชมได้ยาก จำนวน 20 ขบวน ได้แก่ ขบวนช้าง ขบวนธรรมมาสน์ ขบวนสัตตภัณฑ์ ขบวนเครื่องสักการะล้านนา ขบวนสักการะหลวงพ่อเกษม เขมโก ขบวนอาสนาพระเจ้า ขบวนขันแก้วทั้งสาม ขบวนสัตตภัณฑ์ ขบวนแท่นคำตั่งคะ ขบวนขันดอกต้นต่อมก่อม ขบวนหีบธรรม ขบวนมณฑปสรงน้ำพระเจ้า ขบวนชุดเครื่องหลวง ขบวนขันแก้วห้าโกฐาก ขบวนวิหารน้อย ขบวนแผงพระพิมพ์ ขบวนฮางฮดสรง ขบวนเครื่องสูง ขบวนขันแก้วทั้งสาม และขบวนสัตตภัณฑ์ และเวลา 18.00 น. พิธีเปิดงานฯ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล สวดพระพุทธมนต์ ครบรอบวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อเกษม เขมโก เวลา 20.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา และพิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อบูชาคุณพระอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 6.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 109 รูป เวลา 20.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา และพิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อบูชาคุณพระอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก ซึ่งตลอดทั้งสามวันของการจัดงาน เชิญชมนิทรรศการประวัติหลวงพ่อเกษม เขมโก นิทรรศการพุทธศิลป์ของหลวงพ่อเกษม เขมโก และการจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าเกษตรจากแต่ละอำเภอในจังหวัดลำปาง

เพื่อให้การจัดงานมีความสอดคล้องกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 จึงขอความร่วมมือประชาชนที่มาร่วมงาน ดังนี้
        1. ผู้เข้าร่วมงานต้องสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคม
        2. ผู้เข้าร่วมงานต้องตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ตามสถานที่จุดคัดกรองที่จัดไว้
        3. ให้ผู้เข้าร่วมงานปฏิบัติตามมาตรการ/แผนบริหารความเสี่ยงในกรณีที่จะออกโรงทานดังนี้
            3.1 ขอความร่วมมือผู้ออกโรงทานให้นำ ข้าวสาร อาหารแห้งมาแจกเพื่อความสะดวกและปลอดภัย ลดความ                    แออัดของผู้ร่วมงาน
            3.2 ผู้ที่ประสงค์จะออกโรงทานอาหารปรุงสำเร็จให้หลีกเลี่ยงอาหารที่บูดเสียง่าย พร้อมบรรจุอาหารมาในบรรจุ                ภัณฑ์ที่สะอาด ปิดมิดชิดจัดอาหาร 1 ชุด สำหรับ 1 ท่าน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
            3.3 ห้ามมิให้มีการประกอบอาหาร ปรุงอาหาร ตักอาหารแจกจ่ายในการออกโรงทานโดนเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อให้                เป็นไปตามมาตรการด้านสุขอนามัยและป้องกันการติดต่อของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19
            3.4 ผู้ที่มีความประสงค์จะออกโรงทานต้องแจ้งความประสงค์และลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่สถานปฏิบัติธรรม                 
โดยตนเองหรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 054-230996 เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการด้านสุข                อนามัยและการจัดระเบียบพื้นที่การออกโรงทานให้เหมาะสม

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์