วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ดาชัย ชู 9 นโยบายพลังลำปางทำได้จริง เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ย้ำ อบจ.ต้องปรับการทำงานร่วมกับท้องถิ่นอื่นมากขึ้น

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

นายดาชัย เอกปฐพี ผู้สมัครนายก อบจ.ลำปาง เบอร์ 4 ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในการเสวนาส่งเสริมการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เมื่อวันก่อน โดยได้ตอบคำถามใน 5 ประเด็น

นายดาชัย กล่าวถึงปัญหาเร่งด่วนต้องแก้ไข คือ ระบบการทำงานของ อบจ.ลำปาง  ซึ่งในแต่ละปีมีงบมากมาย แต่ทำงานร่วมกับท้องถิ่นอื่นๆน้อยมาก  รวมถึงนโยบายตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น กำหนดชัดเจนว่า หน้าที่ของ อบจ.คือการพัฒนา แต่ที่ผ่านมาไม่มีการบอกชัดเจนว่าจะทำอะไร ที่ไหน อย่างไร   เงินงบประมาณที่อยู่ 300-500 ล้านบาท  ประชาชนไม่อาจรู้ได้ว่าเขาจะได้รับการพัฒนาในด้านใดบ้าง ดังนั้นจึงต้องสร้างระบบการทำงานเชื่อมกันให้ อบจ. เชื่อมกับ อปท.อื่นๆเป็นระบบยิ่งขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มพลังลำปาง ที่กำหนดไว้ว่า สนับสนุน 1 ตำบล 3 ล้านบาท ให้แต่ละตำบลรับทราบปัญหาของตนเอง ร่วมกันประชาคม ระดมความคิดว่าจะแก้ปัญหาอะไรบ้าง  และการสนับสนุนผู้สูงอายุ อำเภอละ 5 แสนบาท  ปีที่ผ่านมา อบจ.ตั้งงบพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 5 แสนบาท แต่มีการอบรมปีละครั้ง ไม่เคยเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมกันคิดว่าต้องการอะไร  แต่กลุ่มพลังลำปางเสนอให้มีการทำประชาคม ร่วมคิด ร่วมทำเช่นกัน

สำหรับเมกะโปรเจ็คที่จะทำ นายดาชัย กล่าวว่า  จ.ลำปาง ไม่มีอะไรที่เป็นแลนมาร์คที่นึกถึงได้  แต่ชาวลำปางจะมีความศรัทธาในหลวงพ่อเกษม เขมโก กลุ่มพลังลำปางมีนโยบายที่อยากเห็นที่ดินราชพัสดุ อ.เกาะคา เป็นสถานที่ตั้งของหลวงพ่อเกษมสูง 109 เมตร ถ้าทุกภาคส่วนช่วยกันสร้างได้ มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปของชาวลำปางทั้ง 13 อำเภอ มีตลาดจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร และจัดระบบการขายออนไลน์ จะทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาและซื้อสินค้าได้จำนวนมาก  เชื่อว่าจะสร้างเศรษฐกิจให้จังหวัดมากมาย

ด้านคำถามถึงแผนกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด  นายดาชัย ให้ความเห็นว่า  บางท่านมองไปถึงการท่องเที่ยวเป็นหลัก  แต่สิ่งที่ทำง่ายที่สุดและทำได้เลย คือ อปท.ทุกแห่งของ จ.ลำปาง จะมีข้อบัญญัติงบประมาณท้องถิ่นที่จะตั้งงบไว้ศึกษาดูงาน   ซึ่ง อปท.บางแห่งใช้งบมากถึง 5 แสนบาท นำเงินจากลำปางไปใช้ข้างนอกหมด  ถ้ามีการทำบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนกันระหว่างจังหวัด เช่น จ.ลำปางไปดูงานที่ใด จังหวัดนั้นก็จะต้องกลับมาดูงานที่ จ.ลำปางด้วย  และจัดดูงานให้ตรงกับงานอีเว้นต่างๆที่ลำปางจัดขึ้น เช่น งานเซรามิกแฟร์   เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด   ตลอดเวลาที่ผ่านมาทำไมไม่มีใครทำ มีแต่จัดงานอีเว้นให้คนในจังหวัดเที่ยวกันเอง 3-5 วันก็จบ

เมื่อย้อนคำถามถึงการสร้างการมีสวนร่วมของประชาชน  นายดาชัย ได้นำเสนอนโยบายของกลุ่มพลังลำปาง 9 นโยบาย ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อความสุขของคนลำปาง  ไม่ว่าจะเป็น นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน 1 ตำบล 3 ล้านบาท นโยบายผู้สูงอายุ 1 อำเภอ 5 แสนบาท  นโยบายด้านสาธารณสุข 1 อำเภอ 5 แสนบาท  นโยบายด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 1 อำเภอ 3 แสนบาท  นโยบายด้านคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 1 อำเภอ 3 แสน นโยบายด้านการศึกษา 1 อำเภอ 3 แสน นโยบายด้านความปลอดภัย 1 อำเภอ 1 รถกู้ชีพกู้ภัย นโยบายด้านกีฬา 1 อำเภอ 3 แสนบาท และนโยบายด้านการจัดการแข่งขันกีฬา 1 จังหวัด 5  ล้านบาท  นโยบายทุกด้านประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดจะเป็นคนช่วยกันคิด  การเลือกใครเข้าไปทำงาน ต้องรู้ว่าจะเลือกผู้สมัครคนไหน หมู่บ้าน ตำบล และอำเภอจะพัฒนาด้านใดบ้าง

สุดท้าย ดาชัย ได้ฝากทิ้งท้ายว่า ตนเคยลงเลือกตั้งมาแล้ว 1 ครั้งได้คะแนนกว่า 1 แสนคะแนน ชนะการเลือกตั้งในเขต อ.เมืองลำปาง อ.ห้างฉัตร อ.เกาะคา  อ.แม่ทะ และ อ.เสริมงาม มาเป็นอันดับที่ 2 ปีนี้ยังคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจเข้ามารับใช้พี่น้องชาวลำปาง ใครที่เคยลงคะแนนให้ดาชัยขอให้ลงคะแนนอีกครั้ง  ใครที่ยังไม่เคยลงคะแนนให้ ขอบวกเพิ่มอีก 2 แสนคะแนน เราจะมาเปลี่ยนลำปางให้มีความเจริญในทุกๆด้านด้วยกัน

 

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์