วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

“บุญประสงค์” พร้อมพัฒนาลำปาง เผยผู้บริหารท้องถิ่นต้องเข้าใจบริบทของชุมชน สิ่งสำคัญต้องมีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมนำยุคสมัยใช้ดิจิทัลช่วยทำงาน

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

          ลานนาโพสต์ยังคงนำเสนอการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายก อบจ.ลำปาง ในการเสวนาส่งเสริมการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการแสดงความเห็นถึงการพัฒนาจังหวัดลำปาง และการมีส่วนร่วมของประชาชน

โดยนายบุญประสงค์ มิ่งเชื้อ ผู้สมัครนายก อบจ.ลำปาง เบอร์ 3  ได้กล่าวถึงนโยบายที่อยากนำเสนอใน 6 เรื่อง คือ ข้อแรก ก่อเกิดการค้าขาย คือระบบการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก ปัจจุบันมีการผลิตสินค้าออกมาเรื่อยๆแต่ไม่มีที่ค้าขาย เลยคิดคอนเซ็ปไว้กว้างๆว่า จะกันที่ราชพัสดุหรือพื้นที่ของกรมป่าไม้ หรือที่ว่างเปล่า ประมาณ 100 ไร่ เอามาใช้ประโยชน์สูงสุดได้หรือไม่ ดำเนินการให้เป็น 1 ห้างข้างถนน  โดยใช้การระดมสมองของกลุ่มพ่อค้าตลาดนัดสัญจร  ซึ่ง อบจ.เข้าไปสนับสนุนด้านโครงการพื้นฐาน เพื่อก่อให้เกิดการค้าขายกระตุ้นเศรษฐกิจ

นโยบายข้อสอง คือ ถวายพระพุทธ สังคมเรามันไม่ได้เหยียดด้านศาสนา เราต้องการให้ทุกคนเป็นคนดี ช่วยเหลือสังคม จะมีการสำรวจปฏิรูปคุณภาพชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในชนบท ที่มีเกณฑ์ยากจน เพื่อให้พระสงฆ์เหล่านั้นได้รับความช่วยเหลือ  ส่วนข้อสาม คือ  สุดที่การศึกษา  ตนมองเรื่องทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรมนุษย์ การศึกษายังอ่อนด้อย กระทรวงศึกษาธิการมองมิติเดียวว่าถ้าโรงเรียนไหนเด็กไม่ถึง 100 คน ให้ยุบรวม แต่ตนมองกว่าหลักทฤษฎีในเรื่องหลักการพัฒนา วัดพัฒนาให้คนเป็นดี โรงเรียนพัฒนาให้เป็นคนเก่ง  อยากจะทำให้มีช่องทางการเรียนการสอนแบบแอพพลิเคชั่น โดยการจ้างครูที่มีความรู้ทักษะแต่ละรายวิชา ออกรายการทุกวันเสาร์เวลา 09.00-12.00 น. ให้นักเรียนและผู้ปกครองสามารถชมรายการผ่านแอพพลิเคชั่นทางการศึกษาของ อบจ. ให้เป็นไปตามยุคดิจิทัล

ข้อสี่ พัฒนาสิ่งแวดล้อม  โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทาง การบูรณาการน้ำ ดิน ป่าไม้ มาผสมผสานแก้ไขปัญหาโลกร้อน หรือสิ่งแวดล้อมอื่นๆได้อย่างไร  ข้อหา โอบล้อมด้วยการท่องเที่ยว  ท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของประเทศไทย  จะใช้หนองกระทิงเป็นจุดขาย จ.ลำปางพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีร้านค้าโอทอป จำหน่ายกาแฟเมล็ดพันธุ์ดีจากหลายที่ของ จ.ลำปาง โดยใช้เด็กและเยาวชน มาเป็นมัคคุเทศก์แนะนำ และให้ทุนการศึกษาเด็กโดยใช้งบจาก อบจ.   และข้อหก เกี่ยวข้องสุขภาพ  ตนเห็นว่าสภาพอากาศของ จ.ลำปาง สามารถปลูกพืชสมุนไพรได้ โดยจะประสานงานกับโรงพยาบาลอภัยภูเบศร ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนไทย โดยให้ อบจ.สนับสนุนตรงนี้ ปรับโรงเรียนที่ถูกยุบเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนปลูกสมุนไพรเพื่อป้องกันโรค

นายบุญประสงค์  กล่าวถึงด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า  อบจ. 8 ปีที่ผ่านมา มีเพียงรักษาการมาปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ลำปาง เพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วม ต้องเปิดทางให้มีพัฒนาการของผู้ปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสมาชิกสภาฯ ให้มีประสิทธิภาพ เพราะที่ผ่านมาไม่มีนายกฯตัวจริง ผู้ปฏิบัติงานก็ยังไม่กล้าทำอะไรมากนัก สิ่งที่คิดไว้อยากจะมีรายการนายกฯพบประชาชนทุกสัปดาห์เพื่อแจ้งความเคลื่อนไหวภายใน อบจ.ลำปาง ทั้งด้านการเงิน การทำงานต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบ  รวมทั้งเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งทางจดหมาย ทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือทางโซเชียลมีเดียร์ก็ได้

ในกระบวนการนำเสนอผู้นำท้องถิ่น ความมีวิสัยทัศน์ ความรู้ของผู้สมัครใกล้เคียงกันหมด แต่การเป็นแบบอย่างที่ดี นำความรู้ไปปฏิบัติในยุคใหม่ ยุคที่ต้องใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาช่วย การมีความรับผิดชอบเป็นเรื่องที่สำคัญ ต้องใช้คุณธรรมจริยธรรมในระดับสูงเข้ามาช่วยให้องค์การเคลื่อนไหวทางด้านสังคมให้เต็มที่ ไม่ให้พี่น้องประชาชนโดดเดี่ยว  เพราะที่ผ่านมาชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลไม่เคยนึกถึง อบจ.เลย และไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน ทำอะไรบ้าง  ขอประชาชนชาวลำปางให้มีโอกาสตนเองไปทำงานเพื่อสนองนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี จะใช้ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิฐาน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   นายบุญประสงค์ กล่าว.

         

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์