วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563

จังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 63 ที่ผ่านมา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 31/2563 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมเน้นย้ำมาตรการป้องกันควบคุมโรคในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในประเทศยังคงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในวงกว้าง และขณะนี้เข้าสู่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ 2564 ซึ่งจะมีประชาชนรวมกลุ่มจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเป็นจำนวนมาก อาจเกิดการแออัด และจะก่อให้เกิดการติดต่อและแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้โดยง่าย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ 2564 อีกทั้งกระทรวงมหาดไทยได้กำชับและเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ในการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก แออัด เช่น กิจกรรมเคาท์ดาวน์ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมตามประเพณี เป็นต้น

และในกรณีการจัดคอนเสิร์ตหรือการแสดงในสถานที่ที่มิใช่สถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการและแนวทางที่กำหนด รวมทั้งให้เพิ่มความถี่ในการออกตรวจตราเพื่อป้องปรามให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของเอกชนและส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ยังได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง สวมใส่ 100 % ให้ใช้ชีวิตตามปกติ ไม่ประมาท และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างต่อเนื่อง

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์