วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563

จ.ลำปาง จัดงานวันรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่เกษตร คูโบต้า-ปูนซิเมนต์พร้อมรับซื้อฟางข้าวและเศษวัสดุทางการเกษตร

 


จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่เกษตรจังหวัดลำปาง ที่บริเวณทุ่งนาบ้านเอื้อม ม.1 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง โดยมี ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกรในพื้นที่ และประชาชน เข้าร่วมงานฯ

นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง กล่าวว่า  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร่วมบูรณาการกับสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง และสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดทำแบบสอบถามผ่านระบบ Google  Form สำรวจการเฝ้าระวังและป้องกันหมอกควันไฟป่าในพื้นที่เกษตรระดับหมู่บ้านของจังหวัดลำปาง เพื่อกำหนดพื้นที่เกษตรที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งจากการวิเคราะห์แบบสอบถาม จำนวน 15,461 ราย นำมาวิเคราะห์กับจุดความร้อน (Hot spot) ของปี 2563 พบว่า พื้นที่การเกษตรที่มีจุดความร้อนมากที่สุด คือ อำเภอเมืองลำปาง รวม 2 ตำบล 5 จุด ได้แก่ ตำบลบ้านเอื้อม 4 จุด ตำบลบ้านแลง 1 จุด  ตำบลบ้านเอื้อมจึงเป็นพื้นที่เกษตรเสี่ยงสูง  จึงได้กำหนดให้เป็นพื้นที่นำร่องตำบลต้นแบบ ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่เกษตร ทั้งนี้ ตำบลบ้านเอื้อม มีเกษตรกร 1,620 ครัวเรือน มีการเพาะปลูกข้าวรวม เนื้อที่ 8,832ไร่  4,249 แปลง  มีปริมาณวัสดุเหลือใช้ จำนวน 4,416.39 ตันในการนี้ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางได้บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม  บริษัท สยามคูโบต้าลำปาง และบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ที่มีนโยบายรับซื้อฟางข้าวและเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อช่วยลดปัญหา pm 2.5 และภาวะโลกร้อน โดยนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนในโรงงานปูนซีเมนต์และโรงงานผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ เป็นการลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และนำมาเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร  จึงได้มีการจัดงานรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่เกษตร จังหวัดลำปาง

 กิจกรรม ประกอบด้วย พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่เกษตร การจัดนิทรรศการของหน่วยงาน ชมการสาธิต การไถกลบตอซังและหว่านเมล็ดปอเทือง  โดยสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง และสาธิตการอัดฟ่อนฟาง โดยบริษัทคูโบต้าลำปาง เป็นต้น

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์