วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ป.ป.ช. ลำปาง ติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ "แม่น้ำจาง" ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

 

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 63 ที่ผ่านมา  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง นำโดยนายเนติพล ชุมยวง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าติดตามผลมาตรการป้องกัน การทุจริตเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ณ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง พร้อมลงพื้นที่ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาครัว ผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการหมู่บ้าน บ้านน้ำโท้งเพื่อตรวจติดตามสะพานขัวแตะและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งมีการปลูกสร้างรุกล้ำเข้าไปในแม่น้ำจาง เพื่อเป็นการดำเนินการตามภารกิจงานป้องปรามการทุจริตในพื้นที่ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี            ทั้งนี้ พื้นที่ลำน้ำจางเป็นอำนาจรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า ซึ่งก่อนหน้าที่จะดำเนินการก่อสร้างสะพานไม่ไผ่ และสิ่งปลูกสร้างกลางลำน้ำ ทางผู้ดำเนินการได้มีหนังสือแจ้งขออนุญาตไปยังกรมเจ้าท่าแล้ว และได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จเมื่อปี 62 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม อยู่ระหว่างการรอตอบกลับอย่างเป็นทางการต่อไป

        สำหรับขัวแตะบ้านน้ำโท้งแห่งนี้ ได้สร้างเสร็จเมื่อประมาณเดือน ต.ค. 62 โดยความร่วมมือจากชาวบ้านในการจัดหาอุปกรณ์สิ่งก่อสร้างต่างๆมา ร่วมแรงร่วมใจ ลงขันกันก่อสร้างจนสำเร็จแล้ว โดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากส่วนราชการต่างๆแต่อย่างใด  จากนั้นได้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยมีประชาชนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมอย่างไม่ขาดสายเฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 200-300 คน

ภาพ:สำนักงาน ปปช.ลำปางShare:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์