วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เครือข่าย ONE HOME ลำปาง ร่วมเดินขบวนรณรงค์ จัดระเบียบคนขอทาน เร่ร่อน และไร้ที่พึ่ง

 

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ภาคีเครือข่าย จ.ลำปาง จากหลายหน่วยงาน ในนาม "พม.ONE HOME" ออกรณรงค์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการจัดระเบียบคนขอทาน เร่ร่อน และไร้ที่พึ่ง เดินหน้าขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคม ร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัด

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.63 นายจำลักษ์  กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายณรงค์ฤทธิ์  นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง และนายประทีป  มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ร่วมเป็นหัวหน้าคณะนำทีมเจ้าหน้าที่ภาคีเครือข่าย "ONE HOME" ของจังหวัดลำปาง ออกเดินรณรงค์สร้างการรับรู้ ให้พี่น้องประชาชนชาวลำปาง รวมถึงนักท่องเที่ยวทั่วบริเวณงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง อ.เมืองลำปาง ได้รับทราบถึงข้อควรปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดระเบียบคนขอทาน คนเร่ร่อน และคนไร้ที่พึ่ง  รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 และ พ.ร.บ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557


สำหรับการเดินรณรงค์ตามกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งในการงานขับเคลื่อนตามนโยบาย การดำเนินงานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนโยบายการจัดระเบียบสังคมเมือง ตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดลำปาง ที่ต้องการให้มีการดำเนินการตรวจสอบผู้กระทำการเร่ร่อนขอทานในที่สาธารณะ ซึ่งเป็นปัญหาที่ได้สร้างความเดือนร้อนให้แก่สังคมโดยรวม ทั้งมีการเชื่อมโยงเป็นบ่อเกิดของปัญหาด้านอื่นๆ เช่น ปัญหาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ปัญหาโรคติดต่อ ปัญหาความรุนแรง รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นต้น
นายจำลักษ์  กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ในการรณรงค์ครั้งนี้ เพื่อต้องการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย รวมไปถึงปัญหาในด้านต่างๆ ที่เกิดจากคนขอทาน คนเร่ร่อน และคนไร้ที่พึ่ง เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวลำปางได้รับทราบถึงแนวทางข้อควรปฏิบัติที่ถูกต้อง และร่วมเป็นหูเป็นตาให้กับทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อจะได้ช่วยกันดูแลตรวจสอบตามบริเวณสถานที่ต่างๆ โดยหากพบเห็นบุคคลกลุ่มคนดังกล่าว ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสให้ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางทราบได้ทันที ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1300 หรือ แจ้งข้อมูลข่าวสารทางหมายเลขโทรศัพท์ 054-209460 โทรสาร 054-209459 และ Email : [email protected]  เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาสังคมร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัด และยังเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดลำปางอีกทางหนึ่งด้วย

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์