วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564

ลำปางเฝ้าระวังเข้มแก้ไขปัญหาไฟป่า รองผู้ว่าฯ เผยเตรียมติดกล้อง 100 จุดดักจับคนเผาป่า ป่าไม้แนะชาวบ้านรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สะสมเศษใบไม้หญ้าแห้งอัดเป็นก้อน ส่งขายโรงงานผลิตไฟฟ้า

 

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

จังหวัดลำปาง มักเกิดปัญหาไฟป่าเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี  ซึ่งเป็นสาเหตุก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและหมอกควัน ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง  ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำปางทุกภาคส่วนได้บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  

โดยว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายเรวัตร  เวียงทอง ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ลำปาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง กรมป่าไม้ ลงพื้นที่ในเขตดอยพระบาท ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงขั้นตอนทำงานของเจ้าหน้าที่ในการทำแนวกันไฟ โดยมีวิธีการกำจัดเศษใบไม้แห้งในรูปแบบต่างๆ เช่น การชิงฝัง โดยการนำเศษใบไม้แห้งฝังกลบลงใต้ชั้นดิน เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงที่จะทำให้เกิดไฟป่า  รวมถึงการนำเศษใบไม้แห้งมาอัดก้อนด้วยเครื่องบีบอัด นำมาจำหน่ายเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นอีกแนวทางที่นอกจากจะช่วยป้องกันการเกิดไฟป่าแล้ว ยังสร้างรายได้ใช้กับชุมชนอีกทางหนึ่งว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่าตามโครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟ สร้างรายได้ให้ชุมชน โดยชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ได้รับแรงใจและการสนับสนุนแนวคิด ในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า ที่จะเกิดขึ้น โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง กรมป่าไม้  มีการบูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วน ได้นำแนวคิดจัดการเศษใบไม้หญ้าแห้งในพื้นที่ ที่เป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดเชื้อเพลิง โดยการรวบรวมเศษวัสดุดังกล่าว เป็นจุดที่เตรียมไว้ เพื่อให้เกิดการสะสมมากๆ จากนั้นก็นำเศษวัสดุเหล่านั้นมาอัดเป็นก้อนๆ เพื่อรอการจำหน่ายไปยังโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ซึ่งได้มีการติดต่อเข้ามาสั่งจองไว้แล้ว แม้จะมีมูลค่าไม่มากนัก แต่ก็เป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ที่มีทางเลือกได้อีกทางหนึ่งและมีรายได้เข้าสู่ชุมชน และกลุ่มที่ทำหน้าที่ปกป้องแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่นั้นๆ

นอกจากจะส่งเสริมการจัดการวัสดุที่ก่อให้เกิดไฟป่าอย่างมปีระสิทธิภาพแล้ว ในการป้องกันอีกทั้งหนึ่ง คือการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพในพื้นที่ป่าอีกกว่า 100 จุด เพื่อเสริมการทำงานในการติดตามล่าตัวผู้ที่กระทำผิดมาดำเนินคดีทางกฎหมายจนถึงที่สุด  จังหวัดลำปางเน้นย้ำ เรื่องการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืนต่อไป  รองผู้ว่าฯ กล่าว.

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์