วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564

รมว.กระทรวงทรัพย์ฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หมอกควันลำปาง เผยดีกว่าช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ย้ำทุกภาคส่วนให้ช่วยกันชิงเก็บลดเผา

 

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 64 นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และคณะฯ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำเสนอข้อมูลรายงานผลเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปางโดยการประชุมได้มีการรายงานสรุปข้อมูลสถานการณ์พื้นที่ ห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่าเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้เกิดไฟป่าหลายครั้ง เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งมากขึ้น  เริ่มมีเชื้อเพลิงสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก  ประกอบกับมีการลักลอบจุดไฟเผาป่าสร้างความเสียหายในพื้นที่หลายแห่ง  ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนในพื้นที่ได้สนธิกำลังร่วมกันสร้างความเข้าใจแก่ชุมชน พร้อมกับเข้าทำการควบคุมระงับและดับไฟป่าทางภาคพื้นดินทันทีเมื่อเกิดเหตุ  ซึ่งในการปฏิบัติงานหน่วยงานพื้นที่ได้มีการจัดแบ่งกำลังพลเข้าปฏิบัติการดับไฟป่าตามจุดพื้นที่ต่างๆ ที่เห็นว่ามีสถานการณ์รุนแรงตามลำดับ ขณะเดียวกันได้ใช้กำลังพลอีกส่วนหนึ่งเข้าช่วยกันทำแนวกันไฟตามจุดพื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้งได้จัดกำลังพลลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านขอความร่วมมืองดการเผา ตลอดจนให้หน่วยงานหลักทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ว่าการอำเภอในแต่ละเขตท้องที่ ได้ร่วมกันจัดทำแผนนำกำลังพลจิตอาสาที่มีอยู่เข้ามาร่วมในการปฏิบัติงานเป็นหน่วยกำลังพลสำรองเพื่อป้องกันเฝ้าระวังในการนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ได้ร่วมกันลงตรวจเยี่ยมเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ที่ตั้งอยู่บริเวณสำนักงานการประปาภูมิภาค อำเภอแม่เมาะ   พร้อมกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันว่า จ.ลำปางถือว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแผนงานในปี 64 ได้มีการประชุมร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในการขอความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วนในการชิงเก็บลดเผา คือการเก็บเศษวัสดุ หรือเศษวัชพืชต่างๆ  ที่สามารถเป็นเชื้อเพลิงได้ในพื้นที่ป่า ถ้านับเวลาเดียวกันเทียบกับปีที่แล้ว ถือว่าจุดฮอตสปอต ค่าเฉลี่ยความร้อนยังน้อยกว่าเดือนมกราคมปีที่แล้ว  กำชับให้ทุกหน่วยงานเข้มงวด เพราะกำลังจะเข้าสู่ฤดูเผาอีกแล้ว จากที่มาลงพื้นที่พบว่าสภาพอากาศยังดูดีอยู่ แต่ก็ต้องเฝ้าระวังขอความร่วมมือให้งดเผาและสวมใส่หน้ากากอนามัยส่วนการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนจะต้องเร่งดำเนินการสร้างความเข้าใจกับประชาชนชาวบ้าน ทั้งในเรื่องปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นจากไฟป่าหมอกควัน ตลอดจนต้องมีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการเชื้อเพลิงที่ถูกต้องควบคู่กันไปด้วย

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์