วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564

คณะทำงานควบคุมโรค จ.ลำปาง ตรวจเข้มสถานประกอบการป้องกันการระบาด "COVID-19"

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในนามคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำปาง ร่วมตรวจประเมินสถานประกอบการห้างสรรพสินค้า เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่ออันตรายไวรัส "COVID-19"

ล่าสุด ทางจังหวัดลำปาง โดยคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้หน่วยงานคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ร่วมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยในการเปิดให้บริการของสถานประกอบการห้างสรรพสินค้าต่างๆ รวมถึงโรงหนัง โรงละคร เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส "COVID-19" และเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด  ไม่ว่าจะเป็น การตั้งจุดคัดกรองก่อนการเข้าใช้บริการ และควบคุมจำกัดเวลาจำนวนผู้เข้าใช้บริการเพื่อเว้นระยะห่าง, การเช็ดถูทำความสะอาดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงจุดบริเวณพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค เช่น เก้าอี้ที่นั่ง จุดบริการเค้าเตอร์ รถเข็นตะกร้าใส่สิ่งของ ลูกบิดประตู และราวจับต่างๆ
นอกจากนี้ให้สถานประกอบการมีการจัดสถานที่ให้ดูโล่งโปร่งสามารถระบายอากาศได้ดี มีการกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค หรือ มีจุดให้บริการเจลแอลกฮอล์ไว้ตามจุดต่างๆ ภายในอาคารสถานที่ เน้นกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและประชาชนผู้มาใช้บริการต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา, มีระบบคิวและพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือที่ยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ตลอดจนให้มีการจัดการควบคุมทางเข้า-ออก ให้ผู้มาใช้บริการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด

โดยการติดตามดูแลความเรียบร้อยดังกล่าว เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนผู้มาใช้บริการภายในสถานที่ได้รับทราบถึงมาตรการต่างๆ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติรวมถึงเป็นเงื่อนไขในการที่จะประกอบกิจการและทำกิจกรรมอื่นๆ ให้เกิดความเหมาะสมสอดรับกับมาตรการของจังหวัด อีกทั้งยังเพื่อเป็นการตรวจประเมินสถานการณ์ภาพรวมในเขตพื้นที่ ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำหรับให้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดลำปางได้ใช้ในการพิจารณากำหนดมาตรการปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โดยอาจจะมีการยกระดับความเข้มข้นในการปฏิบัติ หากสถานการณ์ภาพรวมไม่ดีขึ้นมีการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อ หรือ มีบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่เข้าเกณฑ์ต้องคอยติดตามเฝ้าระวังเข้ามาพักอาศัยอยู่ภายในชุมชนเขตท้องที่


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์