วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ผู้ว่าฯประกาศงดเผา 60 วัน เริ่ม 1 มี.ค.64 จัดกิจกรรมรณรงค์ "ชิงเก็บ ลดเผา" เก็บขนเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่ป่าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่า

 

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ที่สวนป่าแม่ทรายคำ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง "ชิงเก็บ ลดเผา" จังหวัดลำปาง โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนหน่วยงาน และภาคเอกชน ประชาชนโดยรอบหมู่บ้านสวนป่าแม่ทรายคำ กว่า 300 คน ร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟและอัดก้อนเชื้อเพลิง พร้อมปล่อยขบวนรถขนก้อนก้อนเชื้อเพลิง ส่งไปขายให้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย ลำปาง จำกัด โดยก้อนเชื้อเพลิงเหล่านี้ จะได้นำไปเป็นต้นทุนในการผลิตเผาปูนซิเมนต์ ต่อไป

ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการลดการเผา ลดการเกิดมลพิษในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ขึ้นมาอีกทางหนึ่งจะได้รณรงค์ไปให้ทั่วพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงในรูปแบบของการผลิตเชื้อเพลิงอัดก้อน  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ร่วมทดลองอัดก้อนเชื้อเพลิงจากเศษใบไม้ด้วย   สร้างความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัด เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสเกิดไฟป่าและการเผา อันจะนำไปสู่การบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละอองใน 17 จังหวัดภาคเหนือในรูปแบบของ "การชิงเก็บ" เก็บขนเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่ป่าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าต่อไป
ขณะเดียวกัน จังหวัดลำปาง โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ออกประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง งดเว้นการเผาโดยเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดลำปาง  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 64 ถึง 30 เมษายน 64 เป็นเวลา 60 วัน หากผู้ใดฝ่าฝืนจะโดนดำเนินคดีตามกฎหมายทันที  ประกาศ ณ วันที่   17 กุมภาพันธ์ 2564Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์